Orb Gray Transparent

Thông báo quan trọng liên quan đến các chương trình True Health New Mexico trong năm 2023

Sau chương trình năm 2022, Bright HealthCare sẽ ngừng cung cấp các Chương trình Bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình tại một số thị trường, bao gồm New Mexico, đồng thời ngừng hoạt động kinh doanh Employer Group.

Là một công ty con thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Bright Health, điều này có nghĩa là True Health New Mexico sẽ ngừng bảo hiểm y tế ở New Mexico đối với cả hai chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình cũng như chương trình nhóm sử dụng lao động sau năm 2022.

Sẽ không có gì thay đổi đối với các hội viên hay nhà cung cấp dịch vụ trong năm 2022, và chúng tôi sẽ làm việc để chắc chắn rằng tất cả các hội viên bị ảnh hưởng sẽ được chuyển sang các chương trình mới trong suốt thời kỳ đăng ký mở tiếp theo nhằm đảm bảo rằng bảo hiểm của họ không hề bị gián đoạn. Sắp tới, hội viên đăng ký các chương trình bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư ngừng dịch vụ.

Chúng tôi vẫn tiếp tục tận tâm hợp tác với các Đối tác Chăm sóc của mình để cải thiện chăm sóc sức khỏe và mang tới trải nghiệm tốt nhất cho hội viên của mình.

 

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây:

Bạn cũng có thể tìm thông tin chi tiết về các thị trường khác tại đây.