ICHRA, một cách mới để có Bảo hiểm Y tế

Hiện bạn đã có thể sử dụng tiền HRA để mua Bảo hiểm Y tế Cá nhân

Chữ "IC" trong ICHRA (phát âm là "ick-rah") là chữ viết tắt của Bảo hiểm Cá nhân (Individual Coverage). Vậy là bây giờ bạn có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm y tế của riêng mình và được bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần từ sở làm. Hãy hỏi sở làm của bạn xem họ có cho bạn lựa chọn ICHRA không.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp! Chỉ cần gọi số 833-356-1182.

ICHRA bao trả cho bạn và đem lại sự linh hoạt

Với ICHRA, bạn có thể lựa chọn chương trình Bright HealthCare phù hợp cho bản thân và gia đình cũng như được tiếp cận mạng lưới Đối tác chăm sóc độc quyền của chúng tôi gồm các bác sĩ, phòng khám và bệnh viện. Bạn cũng có thể cập nhật hoặc nâng cấp chương trình bảo hiểm của mình khi có thay đổi trong cuộc sống.

 

Làm thế nào để đủ tiêu chuẩn có ICHRA?

Trước tiên, sở làm của bạn cần đưa ra lựa chọn loại hình bảo hiểm y tế này cho bạn. Sau đó, bạn và người phụ thuộc của bạn phải đăng ký bảo hiểm y tế cá nhân. Loại bảo hiểm được chấp nhận gồm:

  1. Bảo hiểm cá nhân được mua thông qua hoặc bên ngoài một trung tâm giao dịch ACA
  2. Bảo hiểm y tế cho học sinh
  3. Bảo hiểm y tế cá nhân được mua tại các tiểu bang có miễn trừ theo Khoản mục 1332
  4. Bảo hiểm thảm họa cá nhân
  5. Bảo hiểm theo Medicare phần A, B, C hoặc D và Medigap.

 

Đăng ký ngay hoặc gọi số 833-356-1182. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

 

Mối quan hệ đối tác với Đối tác chăm sóc của Bright HealthCare sẽ thay đổi nhiều điều

Các Đối tác chăm sóc độc quyền của chúng tôi là một số trong những lý do tốt nhất để chọn Chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare. Họ là một mạng lưới các bác sĩ, phòng khám và bệnh viện được tuyển chọn tỉ mỉ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hợp túi tiền và phù hợp với nhu cầu của bạn.

 

Tìm hiểu thêm về các Đối tác Chăm sóc của chúng tôi

Bạn có câu hỏi khác? Chỉ cần gọi số 833-356-1182