Nguồn lực Người chỉ dẫn Bright HealthCare dành cho Khách hàng của bạn

Nguồn lực dành cho người dẫn hướng và người hỗ trợ được chứng nhận của chúng tôi được đăng tải tại đây để giúp công việc của bạn được dễ dàng hơn cũng như đảm bảo khách hàng của bạn được khỏe mạnh và hài lòng với các chương trình bảo hiểm của chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp (hoàn toàn không thúc ép).

Người dẫn hướng và người hỗ trợ được chứng nhận có thể gọi tới đường dây hỗ trợ dành riêng cho người dẫn hướng của chúng tôi: 1-888-308-1403.


Tài liệu dành cho Những người Dẫn hướng và người Trợ giúp có chứng nhận của Trung tâm giao dịch.

Tìm một chương trình bảo hiểm y tế cá nhân và gia đình phù hợp với ngân sách và cuộc sống của khách hàng. Tìm kiếm tất cả các chương trình bảo hiểm tuyệt vời mà Bright HealthCare cung cấp trên cổng chương trình bảo hiểm y tế liên bang hoặc của tiểu bang quý vị.

Tìm kiếm các chương trình bảo hiểm của chúng tôi


Chúng tôi có NHIỀU Chương trình trên cổng chương trình công HƠN.

Truy cập Healthcare.gov để tìm danh sách đầy đủ các chương trình bảo hiểm trên cổng chương trình công của Bright HealthCare.

Bạn cũng có thể xem khách hàng của mình có đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp hay không, xem các chương trình, nhận báo giá và mua trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Công cụ tìm chương trình bảo hiểm Healthcare.gov


Công cụ Nhà cung cấp & Danh mục thuốc

Công cụ Tìm Nhà cung cấp.

Truy cập mạng lưới bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc của Bright HealthCare.

Tìm bác sĩ

Tra cứu Danh mục thuốc.

Xem lại phạm vi bao trả và giá thuốc kê toa.

Tìm thuốc


Nhiều nguồn hỗ trợ dành cho người dẫn hướng hơn nữa.

Như bạn đã biết, Healthcare.gov có nguồn hỗ trợ dồi dào cho người dẫn hướng và người hỗ trợ được chứng nhận của họ tại đây.

Tại CO, truy cập trang web dành người hỗ trợ được chứng nhận của Connect for Health Colorado.


Thông tin thêm về Bright HealthCare.

Bright HealthCare cung cấp bảo hiểm y tế phải chăng cho các cá nhân hằng ngày. Thông qua chương trình Đối tác chăm sóc độc quyền của chúng tôi tại các cộng đồng địa phương, chúng tôi đang thay đổi cách người dân và nhà cung cấp cùng nhau đạt mục tiêu sức khỏe tốt hơn bằng cách làm cho hoạt động chăm sóc sức khỏe trở nên đơn giản hơn, hợp túi tiền hơn và phù hợp với cá nhân hơn. Bright HealthCare hiện cung cấp một loạt các chương trình bảo hiểm Cá nhân & Gia đình qua trang web," tổng đài 833-356-1182, các đối tác môi giới của chúng tôi và thông qua các trang web của chính phủ cũng như các trung tâm giao dịch bảo hiểm y tế công khai cùng người dẫn hướng và người hỗ trợ được chứng nhận của họ.


Bright HealthCare theo dòng tin tức.

Nhận những tin tức và thông tin cập nhật mới nhất của Bright HealthCare.

Bản tin