Bảo hiểm y tế cá nhân & gia đình

Tận dụng người chuyên nghiệp giúp bạn mua bảo hiểm

Sao phải tự xoay xở một mình? Một đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp - hoặc một nhà môi giới - có thể loại bỏ mọi phiền phức khi mua bảo hiểm y tế. Họ sẽ giúp bạn chọn chương trình phù hợp với bạn.

Công việc của một nhà môi giới là tìm chương trình tốt nhất cho bạn với mức giá tốt nhất - và bạn hoàn toàn không mất phí.

Một đại lý sẽ trò chuyện với bạn về nhu cầu bảo hiểm của bạn, giúp bạn cân nhắc các lựa chọn và xem bạn có đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế bảo phí có thể giúp giảm đáng kể phí bảo hiểm hàng tháng của bạn thông qua Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp Túi tiền (ACA), hay còn gọi là Obamacare. Họ cũng sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu về cổng chương trình của tiểu bang hoặc Trung tâm giao dịch liên bang.