Người hùng trong sự kiện Medicare Advantage mới

Sự kiện miễn phí về Medicare Advantage

Bright HealthCare có các hội thảo trực tiếp và trực tuyến nhằm giúp bạn được giải đáp các thắc mắc của mình.

Đăng ký ngay!

Bạn có thể đủ điều kiện Đăng ký Đặc biệt. Hãy tìm hiểu về các chương trình bảo hiểm Bright HealthCare Medicare Advantage và đăng ký tham gia bảo hiểm.

Cuộc sống không ngừng thay đổi.

 

Hãy đảm bảo rằng bạn được bảo hiểm.

Bạn mới bước sang tuổi 65? Bạn nghỉ hưu? Bạn có thể đủ điều kiện Đăng ký Đặc biệt.

Tìm hiểu thêm

 

Bạn cần trợ giúp "Bổ sung"?

Tùy theo mức thu nhập mà bạn có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ về chi phí thuốc kê toa/phí bảo hiểm.

Xem bạn có đủ tiêu chuẩn hay không

 

Bạn có thắc mắc?

Chúng tôi sẵn lòng giải đáp các thắc mắc và giúp bạn được bảo hiểm. Chỉ cần gọi cho chúng tôi!

844-667-5502 (TTY:711)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn về các chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare?

Vui lòng điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Với việc nhập số điện thoại của mình, tôi đồng ý rằng Bright HealthCare và/hoặc đại lý bán hàng có thể gọi cho tôi từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ địa phương từ thứ Hai-thứ Sáu, cung cấp cho tôi thông tin về chương trình và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà tôi có thể có.

*Nhân viên đại diện bán hàng có giấy phép sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin và hỗ trợ đăng ký. Bạn không có nghĩa vụ phải đăng ký. Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) không xét duyệt hay hậu thuẫn cho thông tin này. Hạn chế số lượng một thẻ quà tặng/người. Ưu đãi áp dụng đến ngày 07/12/21 cho những người thụ hưởng Medicare đủ điều kiện tham dự hội thảo. Thẻ không thể quy đổi thành tiền mặt. Các lựa chọn quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình bảo hiểm và khu vực dịch vụ.

Các chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare là các chương trình HMO và PPO có hợp đồng với Medicare. Chương trình New York D-SNP của Bright HealthCare là HMO có hợp đồng Medicare và Hợp đồng Đại lý Medicaid Tiểu bang với Sở Y tế Tiểu bang New York. Chương trình New York D-SNP của Bright HealthCare là HMO có hợp đồng Medicare và Hợp đồng Đại lý Medicaid Tiểu bang với Sở Tài chính và Chính sách Y tế Colorado. Các chương trình bảo hiểm của chúng tôi được cung cấp thông qua Công ty Bảo hiểm Bright HealthCare hoặc một trong những chi nhánh của công ty này. Công ty Bảo hiểm Bright HealthCare là một công ty bảo hiểm Nhân thọ và Y tế tại Colorado chuyên cung cấp các sản phẩm bồi thường, bao gồm cả EPO, thông qua Medicare Advantage. EPO là một chương trình tổ chức nhà cung cấp độc quyền có thể được viết trên giấy phép HMO ở một số tiểu bang và trên giấy phép bảo hiểm Nhân thọ và Y tế tại một số tiểu bang, gồm cả Colorado. Đăng ký các chương trình bảo hiểm của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

Trang web được cập nhật lần cuối vào: Ngày25 tháng 4 năm 2022

Y0127_Bright_Health