Pharmacy 101: Hiểu rõ chi phí và bảo hiểm của Medicare

Bất ngờ thì thật tuyệt-nhưng sẽ không còn tuyệt chút nào nếu liên quan đến hóa đơn toa thuốc của bạn. Hãy đọc để tìm hiểu về Danh mục thuốc, tiết kiệm tại hiệu thuốc và nhiều thông tin khác.

Thông tin về chi phí, bảo hiểm và mức tiết kiệm cho các hội viên Medicare Advantage

Các bước cần thực hiện trước khi tới hiệu thuốc

Hãy thực hiện 3 bước này trước khi đến hiệu thuốc để hiểu chi phí, mức bảo hiểm và cách tiết kiệm cho toa thuốc của bạn.

Bước 1

Tìm hiểu về Danh mục thuốc.

Hãy tiếp tục đọc trang này để biết cách đọc Danh mục thuốc, sau đó sử dụng kiến thức này để tìm thuốc và bậc của thuốc.

Danh mục thuốc - Medicare Advantage

Bước 2

Hãy xem tóm tắt quyền lợi của bạn.

Tìm thông tin chi tiết về bảo hiểm của bạn, chẳng hạn như mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm theo bậc thuốc.

Tóm tắt quyền lợi

Bước 3

Hãy tìm hiểu các mẹo tiết kiệm tiền quan trọng của chúng tôi*.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian!

Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền

*Các quyền lợi sẽ thay đổi theo từng chương trình. Vui lòng tham khảo tài liệu chương trình bảo hiểm của bạn hoặc liên lạc với Dịch vụ Hội viên về các quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của bạn.

Danh mục thuốc là gì?

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các loại thuốc được chương trình Bright HealthCare bảo hiểm. Nó đôi khi được gọi là "Danh sách Thuốc". Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu cách điều hướng trong Danh mục thuộc.

Câu hỏi thường gặp về Danh mục thuốc

Có 3 cột trong tài liệu Danh mục thuốc như bên dưới:

dược phẩm

1. Tên Thuốc:

Tên của loại thuốc được bảo hiểm nằm trong cột đầu tiên.

Thuốc gốc được xác định bằng các chữ cái in thường, in nghiêng. Thông thường, thuốc gốc cũng có hiệu quả cũng tốt bằng và có giá thấp hơn thuốc biệt dược.

Tên thuốc biệt dược được xác định bằng CHỮ IN HOA, IN ĐẬM.

2. Bậc Thuốc:

Cột thứ hai cho bạn biết thuốc của bạn thuộc bậc nào. Để biết thêm thông tin về cấp, hãy xem mục "Cấp là gì?" bên dưới.

3. Yêu cầu/Giới hạn:

Cột thứ ba cho bạn biết liệu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào cần tuân thủ để nhận thuốc hay không. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu, hãy xem "Yêu cầu/ Giới hạn Đặc biệt là gì" bên dưới.

Truy cập danh mục thuốc Bright HealthCare:

Danh mục thuốc - Medicare Advantage

Chi phí tự chi trả của thuốc phụ thuộc vào bậc thuốc.

Các thuốc bậc 6 là loại $0 đặc biệt. Đối với các bậc 1-5, chi phí thuốc tăng lên theo từng bậc.

Bậc 1 có chi phí tự chi trả thấp nhất và Bậc 5 có chi phí này cao nhất.

Dưới đây là bảng phân tích về loại thuốc theo từng bậc:

dược phẩm

Thông tin chia sẻ chi phí:

Một số cấp có thể có một khoản đồng thanh toán, đây là chi phí cố định mà bạn sẽ tự trả cho thuốc của mình.

Một số cấp có thể có khoản đồng bảo hiểm, đây là phần trăm chi phí thuốc mà bạn sẽ tự trả.

Trong một số trường hợp, cả đồng thanh toán và đồng bảo hiểm sẽ không được áp dụng cho đến khi đáp ứng yêu cầu về khoản khấu trừ của bạn.

Hãy xem tóm tắt quyền lợi của bạn.

Tìm thông tin chi tiết về bảo hiểm của bạn, chẳng hạn như mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm theo bậc thuốc.

Tóm tắt quyền lợi

Phần B so với Phần D (B/D):

Những loại thuốc này có thể được Medicare Phần B hoặc D bảo hiểm tùy theo trường hợp. Thông tin mô tả việc sử dụng và sắp xếp sử dụng thuốc có thể cần được cung cấp để đưa ra quyết định này.

Thuốc được loại trừ (E):

Một số loại thuốc không được bảo hiểm trong Chương trình Thuốc Kê toa của Medicare. Số tiền bạn phải trả khi mua thuốc kê toa này không được tính vào tổng chi phí thuốc của bạn (nghĩa là số tiền bạn trả không giúp bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm catastrophic). Ngoài ra, nếu bạn đang nhận thêm Trợ giúp bổ sung để thanh toán cho các toa thuốc của mình, bạn sẽ không được Trợ giúp bổ sung​​​​​​​ cho những loại thuốc này.

Đặt hàng qua thư (MO):

Những loại thuốc này có sẵn qua dịch vụ đặt hàng qua thư.

Cấp phép Trước Loại 1 (PA1):

Các loại thuốc nhất định cần phải có cấp phép trước. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần được Bright HealthCare chấp thuận trước khi mua thuốc. Nếu bạn không được phê duyệt, thuốc sẽ không được hưởng bảo hiểm.

Cấp phép Trước Loại 2 (PA2):

CHỈ DÀNH CHO NHỮNG LẦN ĐẦU. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần được Bright HealthCare chấp thuận trước khi mua thuốc lần đầu tiên. Nếu trước đây bạn đã nhận được loại thuốc này thông qua Bright HealthCare, bạn sẽ không cần xin phê duyệt.

Giới hạn Số lượng (QL):

Đối với một số loại thuốc, Bright HealthCare giới hạn số lượng thuốc mà chúng tôi đài thọ. Ví dụ: chúng tôi chỉ có thể đài thọ 30 viên hoặc 30 ngày thuốc của một loại thuốc nhất định.

Trị liệu Từng bước Loại 1 (ST1):

Bright HealthCare có thể yêu cầu bạn thử một loại thuốc nhất định trước để điều trị bệnh của bạn, trước khi họ chi trả bảo hiểm cho một loại thuốc khác. Ví dụ: nếu Thuốc A và Thuốc B đều điều trị bệnh của bạn, Bright HealthCare có thể không đài thọ Thuốc B trừ khi bạn thử Thuốc A trước. Nếu Thuốc A không phù hợp với bạn, vậy sau đó chúng tôi sẽ đài thọ Thuốc B. Nhà cung cấp của bạn có thể cần cung cấp thông tin để cho thấy bạn đã thử Thuốc A, ngay cả khi bạn đã nộp yêu cầu bảo hiểm Thuốc A cho Bright HealthCare trước đó.

Trị liệu Từng bước Loại 2 (ST2):

Bright HealthCare có thể yêu cầu bạn thử một loại thuốc nhất định trước khi chi trả bảo hiểm cho một loại thuốc khác. Nếu bạn có tiền sử sử dụng loại thuốc bắt buộc với Bright HealthCare, bạn có thể không cần thử các loại thuốc khác trước.