Pharmacy 101: Hiểu rõ chi phí và bảo hiểm của Medicare

Bất ngờ thì thật tuyệt-nhưng sẽ không còn tuyệt chút nào nếu liên quan đến hóa đơn toa thuốc của bạn. Hãy đọc để tìm hiểu về Danh mục thuốc, tiết kiệm tại hiệu thuốc và nhiều thông tin khác.

Thông tin về chi phí, bảo hiểm và mức tiết kiệm cho các hội viên Medicare Advantage

Các bước cần thực hiện trước khi tới hiệu thuốc

Hãy thực hiện 3 bước này trước khi đến hiệu thuốc để hiểu chi phí, mức bảo hiểm và cách tiết kiệm cho toa thuốc của bạn.

Bước 1

Tìm hiểu về Danh mục thuốc.

Hãy tiếp tục đọc trang này để biết cách đọc Danh mục thuốc, sau đó sử dụng kiến thức này để tìm thuốc và bậc của thuốc.

Danh mục thuốc - Medicare Advantage

Bước 2

Hãy xem tóm tắt quyền lợi của bạn.

Tìm thông tin chi tiết về bảo hiểm của bạn, chẳng hạn như mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm theo bậc thuốc.

Tóm tắt quyền lợi

Bước 3

Hãy tìm hiểu các mẹo tiết kiệm tiền quan trọng của chúng tôi*.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian!

Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền

*Các quyền lợi sẽ thay đổi theo từng chương trình. Vui lòng tham khảo tài liệu chương trình bảo hiểm của bạn hoặc liên lạc với Dịch vụ Hội viên về các quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của bạn.

Danh mục thuốc là gì?

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các loại thuốc được chương trình Bright HealthCare bảo hiểm. Nó đôi khi được gọi là "Danh sách Thuốc". Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu cách điều hướng trong Danh mục thuộc.

Câu hỏi thường gặp về Danh mục thuốc

Có 3 cột trong tài liệu Danh mục thuốc như bên dưới:

   

Danh mục thuốc Medicare Advantage - Cách đọc

   

1. Tên Thuốc:

Tên của loại thuốc được bảo hiểm nằm trong cột đầu tiên.

Thuốc gốc có định dạng chữ in nghiêng. Thông thường, thuốc gốc cũng có hiệu quả cũng tốt bằng và có giá thấp hơn thuốc biệt dược.

Thuốc biệt dược được thể hiện bằng CHỮ VIẾT IN HOA.

2. Bậc Thuốc:

Cột thứ hai cho bạn biết thuốc của bạn thuộc bậc nào. Để biết thêm thông tin về các bậc thuốc, hãy mở rộng phần ở bên dưới.

3. Yêu cầu và Hạn mức Bao trả:

Cột thứ ba cho bạn biết liệu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào cần tuân thủ để nhận thuốc hay không. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu, hãy mở rộng phần ở bên dưới.

Truy cập danh mục thuốc Bright HealthCare:

Thuốc được Medicare Advantage bao trả - Bright HealthCare

  1. Sử dụng mục lục ở cuối tài liệu này:

Tất cả các loại thuốc trong danh mục thuốc được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái abc và hiển thị số trang tương ứng.

  1. Tra cứu theo hạng mục bệnh:

Thuốc được nhóm thành các hạng mục bệnh dựa trên thông tin chúng được sử dụng để điều trị bệnh gì. Các hạng mục được xác định bằng màu đen trên danh mục thuốc. Ví dụ này cho thấy các loại thuốc được dùng để điều tị hen suyễn và có thể tìm thấy trong phần Thuốc điều trị hô hấp.

Hạng mục bệnh Medicare Advantage

 

Danh mục thuốc được chia thành các cấp độ dựa trên loại thuốc. Chi phí tự chi trả của thuốc phụ thuộc vào bậc thuốc.

Bậc càng cao, chi phí của thuốc càng cao.

Thuốc bậc 6 là loại thuốc đặc biệt có chi phí thấp. Các thuốc này cùng với Bậc 1 sẽ có giá $0 cho tất cả các chương trình bảo hiểm. Đối với các bậc 1-5, chi phí thuốc tăng lên theo từng bậc.

Bậc 1 có chi phí tự chi trả thấp nhất và Bậc 5 có chi phí này cao nhất.

Dưới đây là bảng phân tích về loại thuốc theo từng bậc:

 

Phân tích Bậc thuốc Medicare Advantage

 

Thông tin chia sẻ chi phí:

Một số cấp có thể có một khoản đồng thanh toán, đây là chi phí cố định mà bạn sẽ tự trả cho thuốc của mình.

Một số cấp có thể có khoản đồng bảo hiểm, đây là phần trăm chi phí thuốc mà bạn sẽ tự trả (sau khi đáp ứng khoản khấu trừ của bạn).

Trong một số trường hợp, cả đồng thanh toán và đồng bảo hiểm sẽ không được áp dụng cho đến khi đáp ứng yêu cầu về khoản khấu trừ của bạn.

Để tìm chi phí tự trả thực tế của bạn theo Bậc, hãy tham khảo trong Tóm tắt Quyền lợi của bạn.

Phần B so với Phần D (B/D):

Những loại thuốc này có thể được Medicare Phần B hoặc D bảo hiểm tùy theo trường hợp. Thông tin mô tả việc sử dụng và sắp xếp sử dụng thuốc có thể cần được cung cấp để đưa ra quyết định này.

Thuốc được loại trừ (E):

Một số loại thuốc không được bảo hiểm trong Chương trình Thuốc Kê toa của Medicare. Số tiền bạn phải trả khi mua thuốc kê toa này không được tính vào tổng chi phí thuốc của bạn (nghĩa là số tiền bạn trả không giúp bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm thảm họa). Ngoài ra, nếu bạn đang nhận thêm Trợ giúp bổ sung để thanh toán cho các toa thuốc của mình, bạn sẽ không được Trợ giúp bổ sung cho những loại thuốc này.

Đặt hàng qua thư (MO):

Những loại thuốc này có sẵn qua dịch vụ đặt hàng qua thư.

Cấp phép Trước Loại 1 (PA):

Các loại thuốc nhất định cần phải có cấp phép trước. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần được Bright HealthCare chấp thuận trước khi mua thuốc theo toa. Nếu bạn không được phê duyệt, thuốc sẽ không được hưởng bảo hiểm.

Cấp phép Trước Loại 2 (PA NSO):

CHỈ DÀNH CHO NHỮNG LẦN ĐẦU. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần được Bright HealthCare chấp thuận trước khi mua thuốc lần đầu tiên. Nếu trước đây bạn đã nhận được loại thuốc này thông qua Bright HealthCare, bạn sẽ không cần xin phê duyệt.

Giới hạn Số lượng (QL):

Đối với một số loại thuốc, Bright HealthCare giới hạn số lượng thuốc được bao trả. Ví dụ, Bright HealthCare có thể chỉ bao trả 30 viên nén hoặc 30 ngày.

Trị liệu Từng bước (ST):

Bright HealthCare có thể yêu cầu bạn thử một loại thuốc nhất định trước khi một loại thuốc khác được bao trả. Ví dụ: nếu Thuốc A và Thuốc B đều điều trị bệnh của bạn, Bright HealthCare có thể không đài thọ Thuốc B trừ khi bạn thử Thuốc A trước. Nếu Thuốc A không đem lại hiệu quả cho bạn, Bright HealthCare sẽ bao trả Thuốc B.

Trị liệu Từng bước Loại 2 (ST2):

Bright HealthCare có thể yêu cầu bạn thử một loại thuốc nhất định trước khi chi trả bảo hiểm cho một loại thuốc khác. Nếu bạn có tiền sử sử dụng loại thuốc bắt buộc với Bright HealthCare, bạn có thể không cần thử các loại thuốc khác trước.

Thuốc bị hạn chế tiếp cận (LA):

Chỉ một số nhà thuốc mới có loại thuốc này. Để biết thêm thông tin, bạn có thể gọi cho dịch vụ hội viên theo số (833) 726-0667, 24/365. TTY/TDD xin gọi 711.

Bao trả Phần chênh lệch (GC):

Bright Healthcare bao trả cho loại thuốc này với phần chênh lệch bao trả, còn được gọi là khoảng trống.

Thuốc không đặt hàng qua thư (NM):

Các loại thuốc không áp dụng đặt hàng qua thư.

Thuốc cung cấp trong thời hạn cố định (NDS):

Bright HealthCare giới hạn một số loại thuốc chỉ được bao trả trong một thời hạn cụ thể.

Quyền lợi Tối đa (CB):

Thuốc này là một phần quyền lợi tối đa.

Insulin chọn lọc (SI):

Loại insulin này thuộc Chương trình Mô hình Tiết kiệm cho Người cao tuổi, giúp giảm chi phí. Vui lòng tham khảo Hợp đồng Bảo hiểm hoặc gọi tới dịch vụ hội viên để biết thêm thông tin (833) 726-0667, 24/365. TTY/TDD xin gọi 711.