Chương trình Healthy Foods

Chương trình Healthy Foods

Đã bao gồm trong một số chương trình bảo hiểm Medicare Advantage*

Con đường giúp bạn hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn.

Ăn uống tốt nay đã trở nên dễ dàng hơn với chương trình Healthy Foods mới của Bright HealthCare. Được tạo ra để giúp bạn có những lựa chọn tốt cho sức khỏe và ăn uống tốt, các hội viên Medicare Advantage đủ điều kiện có thể sử dụng thẻ Healthy Foods của họ để mua các sản phẩm đủ điều kiện với mức hỗ trợ tối đa bằng khoản phụ cấp hàng tháng, bất kể bạn mua đồ ăn ở đâu.

Tiền sẽ được nạp hằng tháng vào thẻ Healthy Foods mà bạn có thể sử dụng tại các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, nhà hàng, chợ chuyên doanh và nhiều nơi khác nữa.

Bạn bị mất thẻ? Hay cần kiểm tra số dư?

Truy cập:

NationsBenefit

Hoặc gọi số:

(833) 614-3258

 

Bạn đã nhận được thẻ chưa? Gọi cho chúng tôi theo số (844) 926-4521 (TTY:711)

    *Đã bao gồm trong một số chương trình bảo hiểm Medicare Advantage chọn lọc và dành cho các hội viên đủ điều kiện.