Bắt đầu nhận tiền với Phần thưởng của Bright HealthCare+

Bạn chưa phải là hội viên của Bright HealthCare? Đăng ký đang mở!

PNG trống

Là hội viên của Bright HealthCare, bạn có thể kiếm được tới $195 bằng tiền Rewards+ khi thực hiện các hành động đơn giản giúp nâng cao sức khỏe.

Chương trình Phần thưởng của Bright HealthCare
Chương trình Phần thưởng của Bright HealthCare

Bạn có thắc mắc?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp! Hãy gọi số 844-926-4521, TTY: 711.

Bạn có thể bắt đầu nhận phần thưởng từ ngày 1/1/2022. Nếu đã hoàn thành Đánh giá nguy cơ sức khỏe (HRA) trước ngày 31/12/2021, bạn sẽ nhận được phần thưởng sau ngày 1/1/2022.

Bạn còn thời gian cho đến ngày 31/12/2022 để hoàn thành các phần thưởng của mình và sử dụng tiền thưởng.

Tính đủ điều kiện nhận phần thưởng khám sàng lọc sẽ khác nhau tùy theo khuyến cáo của bác sĩ. Bạn chỉ được nhận phần thưởng cho những loại khám sàng lọc mà bạn cần phải thực hiện.

Nếu bạn có câu hỏi khác về chương trình, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 844-926-4521, TTY: 711.

Để xem toàn văn Điều khoản và Điều kiện của chương trình Phần thưởng+ của Bright Health, vui lòng truy cập " Điều khoản và Điều kiện của chương trình Phần thưởng+ của Bright Health 2022.

*Thẻ Rewards+ Visa® chỉ có thể được sử dụng cho các Giao dịch mua đủ điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Chủ thẻ ở mỗi nơi mà thẻ ghi nợ Visa được chấp nhận ở Hoa Kỳ và thủ đô Washington. Giao dịch mua rượu bia, thuốc lá, vũ khí và đạn dược bị nghiêm cấm. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Người bảo trợ Chương trình của bạn để xem danh sách đầy đủ các Giao dịch mua đủ tiêu chuẩn. Thẻ do MetaBank®, N.A., Member FDIC, phát hành, căn cứ giấy phép từ Visa U.S.A. Inc. Không được sử dụng tại ATM hay để rút tiền mặt. Có áp dụng các điều khoản và điều kiện. Xem Thỏa thuận chủ thẻ để biết chi tiết.