Tìm hiểu thông tin cơ bản về Medicare, từ thuật ngữ cho tới các điều kiện thụ hưởng.

Sử dụng trang này như một hướng dẫn tham khảo nhanh để làm quen với các thuật ngữ của Medicare và để hiểu rõ hơn về các lựa chọn khi bạn bắt đầu mua các chương trình bảo hiểm.

Bốn phần của Medicare.

Khi nói về Medicare, chúng ta sẽ nói càng cụ thể càng tốt. Đó là vì Medicare thực sự được chia thành bốn "phần" riêng biệt để mang tới sự linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức bảo hiểm mà bạn cần.

Original Medicare do Chính phủ Liên bang cung cấp và bao gồm Phần A & Phần B

 

Phần A (Chăm sóc tại bệnh viện)

Phần A giúp chi trả cho dịch vụ chăm sóc nội trú. Đối với hầu hết mọi người, phần này có sẵn mà không cần nộp phí bảo hiểm bổ sung hàng tháng và bạn phải trả một phần chi phí cho các dịch vụ và lợi ích mà bạn sử dụng.

 

Phần B (Chăm sóc y tế)

Phần B giúp thanh toán cho các lần thăm khám tại phòng mạch bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú và một số vấn đề khác. Phần B có phí bảo hiểm hàng tháng và thường được khấu trừ trực tiếp từ séc an sinh xã hội của bạn.

Lưu ý: Medicare Phần A & B (Original Medicare) không bao gồm hạn mức tự chi trả tối đa mỗi năm hay cung cấp bảo hiểm cho các loại thuốc theo toa, chăm sóc bổ sung về nha khoa, thị lực hoặc thính giác.

Medicare Phần C & Phần D đề cập đến các chương trình bảo hiểm Medicare do các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp.

 

Phần C (Medicare Advantage)

Các chương trình bảo hiểm Phần C bao gồm tất cả các quyền lợi Phần A và B của bạn cùng các quyền lợi bổ sung như nha khoa, thị lực, thính giác và rèn luyện thể chất. Khác với Original Medicare, các chương trình bảo hiểm này có hạn mức tự chi trả để bạn có thể tính toán chi phí chăm sóc sức khỏe của mình. Và nhiều chương trình có bao gồm bảo hiểm thuốc kê toa Phần D. Bạn có thể mua chương trình bảo hiểm Medicare Advantage của Bright HealthCare với mức phí chỉ $0 mỗi tháng.

 

Phần D (Thuốc theo toa)

Chương trình bảo hiểm Phần D giúp chi trả thuốc theo toa của bạn. Bạn có thể đăng ký một chương trình bảo hiểm Phần D hoặc nhận bảo hiểm thuốc của mình với một chương trình Medicare Advantage có bao gồm Phần D. Không phải tất cả các chương trình đều giống nhau, vì vậy điều quan trọng là phải chắc chắn rằng chương trình bạn chọn có bao gồm các đơn thuốc bạn dùng.

Tìm hiểu sâu hơn về các tùy chọn của Medicare.

Bạn có thể tiếp tục xem qua các thông tin có sẵn trên trang web của chúng tôi. Nhưng nếu bạn muốn một cách tiếp cận mang tính cá nhân hơn, hãy cân nhắc tham dự một trong những sự kiện Người mới tham gia Medicare hoặc Cuộc họp Cộng đồng của chúng tôi.

Xem các sự kiện

Các yếu tố cơ bản để đủ điều kiện tham gia Medicare.

Để đủ điều kiện nhận Medicare, bạn phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất 5 năm liên tiếp. Hầu hết mọi người đủ điều kiện nhận Medicare khi họ bước sang tuổi 65. Người trưởng thành dưới 65 tuổi bị khuyết tật hoặc có một số bệnh lý nhất định cũng có thể đủ điều kiện nhận Medicare. Bạn có thể sử dụng trình tính toán về tính đủ điều kiện trên trang Medicare.gov để biết thông tin đầy đủ về tính đủ điều kiện của bạn, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn quay lại đây khi hoàn thành để mua chương trình bảo hiểm.

Các thuật ngữ chi phí Medicare Advantage thường dùng.

Khi so sánh các chương trình bảo hiểm, các thuật ngữ chi phí sau đây sẽ giúp bạn đánh giá chương trình nào phù hợp với nhu cầu bảo hiểm và ngân sách của mình.

  • Đồng thanh toán: Sau khi thanh toán các khoản khấu trừ, khoản đồng thanh toán là một số tiền cố định mà bạn phải trả cho chi phí của một dịch vụ y tế (như thăm khám tại nhà cung cấp dịch vụ) hoặc nguồn cung vật tư y tế (như cấp thuốc). Công ty bảo hiểm chi trả phần còn lại.
  • Đồng bảo hiểm: Sau khi bạn thanh toán các khoản khấu trừ, khoản đồng bảo hiểm là khoản phần trăm mà bạn phải trả cho một khoản phí hoặc chi phí dịch vụ. Công ty bảo hiểm chi trả phần còn lại.
  • Khoản khấu trừ: Số tiền nhất định mà bạn phải trả cho việc chăm sóc sức khỏe trước khi chương trình bảo hiểm của bạn bắt đầu chi trả.
  • Số tiền tự trả tối đa: Số tiền cao nhất mà bạn sẽ trả cho các dịch vụ hoặc vật tư y tế trước khi công ty bảo hiểm của bạn thanh toán phần còn lại.
  • Phí phạt: Khoản phí được cộng vào phí bảo hiểm hàng tháng của bạn nếu bạn không tham gia khi bạn đủ điều kiện lần đầu tiên; chỉ áp dụng cho Phần B hoặc Phần D.
  • Phí bảo hiểm: Khoản phí hàng tháng mà bạn có thể phải trả khi đăng ký một chương trình bảo hiểm. Không phải tất cả các chương trình đều có phí bảo hiểm.

Khi tìm hiểu các lựa chọn bảo hiểm của mình, bạn cũng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của mình đối với chương trình Trợ giúp Bổ sung cung cấp hỗ trợ trong việc thanh toán thuốc theo toa, phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và nhiều chi phí khác.

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health