Sử dụng Trung tâm Hội viên Bright HealthCare để quản lý dịch vụ chăm sóc của bạn

PNG trống

Rất dễ dàng để bắt đầu

Trung tâm Hội viên trên máy tính bảng
Trung tâm Hội viên trên máy tính bảng

Trung tâm Hội viên cho phép bạn dễ dàng:

  • Tìm và chọn một Nhà Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính
  • Xem thẻ ID
  • Gửi câu hỏi cho người thật
  • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa
  • Xem bản sao kê thanh toán điện tử hàng tháng
  • Tìm nhà thuốc
  • Truy cập khảo sát về y tế
  • Truy cập các biểu mẫu quan trọng
  • Và nhiều hơn nữa!

Trung tâm Hội viên + thói quen lành mạnh = một phiên bản khỏe mạnh hơn của chính bạn

Từ việc phát hiện sớm tới việc khám sàng lọc phòng ngừa, kiểm soát dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn là việc rất quan trọng. Chương trình bảo hiểm từ Bright HealthCare gồm $0 khám sàng lọc đồng thanh toán và các quyền lợi bổ sung khác.

Nhãn khoa và nha khoa

 
Quyền lợi bổ sung trong chương trình bảo hiểm từ Bright HealthCare gồm khám nha khoa, khám sàng lọc nhãn khoa hàng năm, khám răng, cạo vôi răng và nhiều hơn thế.

 
DocSquad

 

Sử dụng Trung tâm hội viên để chọn Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, thậm chí là thăm khám với bác sĩ ngay tại nhà với dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa và DocSquad.

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health