Các quy trình và chính sách Đảm bảo chất lượng (QA) và Quản lý sử dụng (UM).

Tại Bright HealthCare, chúng tôi luôn đặt sự an toàn và sức khỏe của hội viên lên hàng đầu. Là một phần trong chương trình bảo hiểm Medicare Phần D, Bright HealthCare cung cấp các chương trình QA và UM hoàn toàn miễn phí cho các hội viên Phần D. Những chương trình này được thiết kế nhằm đảm bảo việc sử dụng an toàn và phù hợp thuốc theo toa được bao trả theo Medicare Phần D. Các chương trình đó giúp xác định những nguy cơ và cơ hội tiềm tàng để cải thiện trị liệu thuốc của bạn.


Đảm bảo chất lượng (QA)

Trong chương trình này, mỗi khi toa thuốc được cấp, nó sẽ được xem xét các vấn đề:

Liều lượng: Chúng tôi kiểm tra lượng thuốc mà bạn sử dụng để xác định xem liệu nó có nằm trong khoảng liều lượng được xác lập hay không, tức là không quá cao hay quá thấp.

Giới tính/Tuổi: Chúng tôi sàng lọc thuốc kê đơn để xác định liệu nó có phù hợp với giới tính và độ tuổi của hội viên hay không.

Sử dụng Thuốc Phù hợp: Chúng tôi xác định khung thời gian cấp lại thuốc và cấp thuốc mới. Chúng tôi làm điều này để bảo đảm các hội viên được cấp thuốc kê toa theo chỉ dẫn và tuân thủ hướng dẫn liều lượng được xác lập cho các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt và không phải kiểm soát đặc biệt.

Tương tác Thuốc-Thuốc và Thuốc-Bệnh: Chúng tôi đánh giá hồ sơ thuốc để tìm hiểu các tương tác tiềm ẩn giữa thuốc được kê toa và tình trạng sức khỏe của hội viên.

Trùng lặp Thuốc Chúng tôi sàng lọc mỗi hồ sơ hội viên để bảo đảm các thuốc kê toa mới không giống với thuốc kê toa khác mà hội viên đang sử dụng.

Các Cảnh báo do FDA ban hành: Chúng tôi xem xét các cảnh báo do FDA ban hành về bất kỳ phản ứng có hại nào đối với thuốc, công thức bào chế mới và cách sử dụng thuốc (uống, tiêm, bôi tại chỗ, v.v.). Chúng tôi đánh giá lại danh mục thuốc (danh sách các loại thuốc được bảo hiểm) để thực hiện cải thiện dựa trên các đánh giá của chúng tôi.

 

Chương trình này cũng định kỳ xem xét dữ liệu của các yêu cầu bảo hiểm.

 

 

Quản lý sử dụng (UM)

Chương trình này bao gồm ba phần và được thiết kế để khuyến khích việc sử dụng thuốc theo toa của Medicare Phần D an toàn, phù hợp và tiết kiệm chi phí.

Cấp phép trước (PA): Bright HealthCare yêu cầu bạn hay bác sĩ của bạn phải có cấp phép trước cho các loại thuốc nhất định. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần xin phê duyệt từ Bright HealthCare trước khi được cấp thuốc kê toa. Nếu bạn không được phê duyệt, Bright HealthCare không thể đài thọ chi phí thuốc.

Trị liệu Từng bước (ST): Trong một số trường hợp, Bright HealthCare yêu cầu bạn trước hết phải thử các loại thuốc nhất định để điều trị bệnh của mình trước khi chúng tôi sẽ có thể đài thọ loại thuốc khác điều trị bệnh đó. Ví dụ: nếu Thuốc A và Thuốc B đều điều trị bệnh của bạn, Bright HealthCare có thể không đài thọ Thuốc B trừ khi bạn thử Thuốc A trước. Nếu Thuốc A không đem lại hiệu quả cho bạn, Bright HealthCare sẽ bao trả Thuốc B.

Giới hạn số lượng (QL): Đối với các loại thuốc nhất định, Bright HealthCare giới hạn số lượng thuốc. Ví dụ: Bright HealthCare cung cấp 30 viên atorvastatin mỗi tháng, tương đương 1 viên mỗi ngày. Nếu bạn cần nhiều hơn giới hạn được nêu, nhà cung cấp có thể gửi một đơn xin ngoại lệ để bạn nhận được nhiều thuốc hơn.

 

Khi kết hợp với nhau, các chương trình này giúp chúng tôi tìm ra và giải quyết mọi rủi ro về sức khỏe và an toàn mà thuốc của bạn có thể gây ra, đồng thời giúp bạn nhận được nhiều lợi ích nhất từ chương trình Medicare Phần D của mình.

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health