Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

Tiết kiệm nhiều hơn tại nhà thuốc dành cho các hội viên Medicare Advantage

Nếu bạn tham gia chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân: Hãy xem top 3 lời khuyên tiết kiệm tiện ở đây.

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các thuốc được chương trình bảo hiểm Bright HealthCare của bạn bao trả. Đôi khi nó còn được goi là "Danh sách thuốc". Sau khi bạn đọc về cách sử dụng Danh mục thuốc, thông tin trên trang này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền.

Bạn cần học cách đọc Danh mục thuốc và tìm hiểu về các cấp độ thuốc để có thể sử dụng thông tin trên trang này?

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho Medicare Advantage

Muốn tới thẳng phần Danh mục thuốc?

Danh mục thuốc - Medicare Advantage

Làm thế nào để chi tiêu tiền thuốc ít hơn?

Có một số cách để tiết kiệm chi phí thuốc theo toa.

Bước 1

Thuốc dùng cho 100 ngày:

Nhiều loại thuốc có thể được cấp cho 100 ngày dùng. Tiết kiệm bằng cách Đặt hàng qua thư, khi đó bạn có thể mua thuốc cho 100 ngày với mức chi phí bằng đồng thanh toán cho hai tháng.

Bước 2

Lựa chọn bậc thuốc thấp hơn:

Việc chọn thuốc tương tự để điều trị bệnh nhưng ở bậc thấp hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Chúng tôi khuyên bạn nên mang theo danh mục thuốc khi đến gặp bác sĩ để giúp bạn chọn thuốc bậc thấp hơn.

Bước 3

Thuốc gốc:

Thuốc gốc thường có chi phí thấp hơn. Trong danh mục thuốc, thuốc gốc thường ở định dạng chữ in nghiêng.

Các ví dụ về bệnh-cụ thể

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $12
 • Bậc 3: $47
 • Bậc 4: $100
 • Bậc 5: 33% đồng bảo hiểm
 • Bậc 6: $0

 

Bệnh tăng nhãn áp

   

Tình huống ví dụ: Nhà cung cấp của bạn đang cân nhắc kê toa Rocklatan để điều trị bệnh tăng nhãn áp cho bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy Rocklatan thuộc Bậc 3, sẽ có chi phí là $47/tháng dựa trên mức đồng thanh toán ví dụ ở trên.

Bạn và nhà cung cấp nhận thấy có một loại thuốc nhỏ mắt cùng loại nhưng ở bậc thấp hơn:

Latanoprost thuộc Bậc 1. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $0/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm được $47 mỗi tháng hoặc $564 mỗi năm.

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $12
 • Bậc 3: $47
 • Bậc 4: $100
 • Bậc 5: 33% đồng bảo hiểm
 • Bậc 6: $0

 

Hen suyễn

   

Tình huống ví dụ: Nhà cung cấp của bạn đang cân nhắc kê toa Breo Ellipta để điều trị bệnh hen suyễn cho bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy Breo Ellipta ở Bậc 3, sẽ mất chi phí $47 mỗi tháng dựa trên mức đồng thanh toán theo ví dụ ở trên.

Bạn và nhà cung cấp nhận thấy có một loại thuốc khác cùng loại nhưng ở Bậc 2: Advair Diskus. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $12/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm được $35 mỗi tháng hoặc $420 mỗi năm.

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $12
 • Bậc 3: $47
 • Bậc 4: $100
 • Bậc 5: 33% đồng bảo hiểm
 • Bậc 6: $0

 

Huyết áp cao

 

Tình huống ví dụ: Nhà cung cấp của bạn đang cân nhắc kê toa captopril để điều trị huyết áp cho bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy captopril thuộc Bậc 2, sẽ có chi phí là $12/tháng dựa trên mức đồng thanh toán ví dụ ở trên.

Bạn và nhà cung cấp cũng thấy có một loại thuốc khác cùng loại nhưng ở bậc thấp hơn:

Benazepril thuộc Bậc 6. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $0/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm được $12 mỗi tháng hoặc $144 mỗi năm.