Quyền lợi về khám nhãn khoa và thính lực từ Bright Health

Các chương trình bảo hiểm Bright Health cung cấp các quyền lợi về khám nhãn khoa và thính lực cho hội viên

Với Bright Healthcare bạn có quyền tiếp cận với hàng ngàn nhà cung cấp dịch vụ khám nhãn khoa và thính lực, giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho bạn. Dưới đây là một số thông tin giúp bạn biết rõ những quyền lợi nào được bao trả.

Giữ chỗ về thính lực
Giữ chỗ về thính lực

Quyền lợi về khám thính lực

Năm nay, Bright Health đang hợp tác với TruHearing để giúp bạn tiếp cận mạng lưới tốt nhất và chất lượng cao nhất, những thiết bị trợ thính hiệu quả hàng đầu

 • Hơn 7.000 nhà cung cấp
 • $0 đồng thanh toán cho dịch vụ khám thính lực mỗi năm
 • $0 đồng thanh toán cho dịch vụ đánh giá về độ phù hợp
 • Tiếp cận các Dòng sản phẩm Tiên tiến và Cao cấp của TruHearing
  • Tiên tiến: Khả năng nghe xuất sắc trong hầu hết các môi trường (Mức đồng thanh toán $149 hoặc $699 cho mỗi cặp, tùy theo chương trình bảo hiểm)
  • Cao cấp: Khả năng nghe tốt nhất ở tất cả các môi trường âm thanh và có lựa chọn cho phép sạc lại (Đồng thanh toán $999 cho mỗi cặp, tùy theo chương trình bảo hiểm)
Giữ chỗ về Nhãn khoa
Giữ chỗ về Nhãn khoa

Quyền lợi về khám nhãn khoa

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc nhãn khoa tốt nhất cho bạn, Bright HealthCare đã hợp tác với EyeMed. Cùng xem điều này có ý nghĩa như thế nào với bạn:

 • Hơn 34.000 địa điểm và 131.000 nhà cung cấp riêng biệt
 • Đồng thanh toán $0 cho dịch vụ khám mắt định kỳ và chẩn đoán hình ảnh võng mạc
 • Phụ cấp tối đa $335 cho gọng kính, tròng và kính áp tròng
 • Quyền lợi gia hạn hàng năm
 • Nhiều nhà cung cấp có sẵn khả năng đặt lịch hẹn qua mạng

Một số quyền lợi khác từ Medicare Advantage mà bạn có thể muốn tận dụng:*

 • Các quyền lợi nha khoa Stellar, bao gồm Quyền lợi khám nha khoa
  • Lấy cao răng hai lần một năm hoàn toàn miễn phí
  • $0 đồng thanh toán cho tất cả các dịch vụ phòng ngừa trong mạng lưới (thăm khám, lấy cao răng, bổ sung fluoride, chụp X-quang răng)
  • Mức đồng thanh toán thấp hoặc được miễn cho các thủ thuật nha khoa lớn
  • Không có mức tối đa hàng năm
  • Không có khẩu trừ/không có thời gian chờ để được sử dụng quyền lợi
    
 • $0 đồng thanh toán cho những lần khám sức khỏe toàn diện hàng năm
 • Dịch vụ chăm sóc y tế từ xa (chăm sóc sức khỏe ban đầu/khẩn cấp và sức khỏe tâm thần) thông qua DocSquad
 • Các chương trình bảo hiểm MA có bao gồm dịch vụ vận chuyển sẽ cung cấp các chuyến đi không hạn chế tới các địa điểm đã phê duyệt trong 2021 Phương tiện vận chuyển

*Thông tin phản ánh năm chương trình bảo hiểm hiện tại. Thông tin hiển thị trong trang web này không phải là mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Vui lòng tạo một tài khoản trên Trung tâm Hội viên để xem Tóm tắt Quyền lợi đầy đủ.