Cách gia hạn chương trình bảo hiểm Bright HealthCare của bạn

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

Hãy bắt đầu với việc gia hạn chương trình bảo hiểm Bright HealthCare hoặc trò chuyện với ai đó về việc thay đổi chương trình bảo hiểm Bright HealthCare.

Chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số 855-827-4448.

 


 

Bạn không rõ về trạng thái chương trình Bright HealthCare hiện tại của mình trong năm tới?

Vào mùa thu, chúng tôi gửi thư giải thích về trạng thái chương trình bảo hiểm cụ thể của bạn, nhưng trong trường hợp thông tin chưa sẵn sàng hoặc bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 855-827-4448, hoặc liên lạc với đại lý hoặc nhà môi giới bảo hiểm y tế của bạn.

*Một số hội viên có thể cần cung cấp thêm thông tin cho trung tâm giao dịch tiểu bang hoặc liên bang của họ để gia hạn chương trình bảo hiểm của họ.

Với việc nhập số điện thoại của mình, tôi đồng ý rằng Bright HealthCare và/hoặc đại lý bán hàng có thể gọi cho tôi từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ địa phương từ thứ Hai-thứ Sáu, cung cấp cho tôi thông tin về chương trình và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà tôi có thể có.