Pháp lý & tuân thủ

Bright Health cam kết điều tra và khắc phục tình trạng Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng. Ngăn ngừa Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có mức phí hợp túi tiền của người tham gia. Chúng tôi khuyến khích các hội viên, nhà cung cấp, nhân viên và các bên khác của chúng tôi báo cáo những hành vi bị nghi ngờ là phi đạo đức hoặc bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ là Gian lận, Lãng phí & Lạm dụng.

 

Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng là gì?

Gian lận là hành vi cố ý lừa dối hoặc xuyên tạc của một cá nhân, nhận biết rằng hành vi lừa dối đó có thể dẫn đến một số quyền lợi trái phép cho bản thân hoặc cho người khác. Điều này gồm bất kỳ hành vi nào cấu thành gian lận theo luật liên bang hoặc luật tiểu bang hiện hành.

Lãng phí là tham gia vào các hoạt động dẫn đến những chi phí không cần thiết cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn sử dụng quá mức các dịch vụ hoặc sử dụng sai nguồn lực.

Lạm dụng xảy ra khi một cá nhân tham gia vào các phương thức thực hành, hoạt động không phù hợp với các phương thức thực hành, hoạt động kinh doanh, tài chính hoặc y khoa lành mạnh. Những phương thức thực hành này có thể dẫn đến chi phí không cần thiết cho một chương trình bảo hiểm y tế hoặc việc hoàn lại chi phí cho các dịch vụ không Cần thiết về mặt Y khoa hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe được công nhận về chuyên môn.

 

Báo cáo Hoạt động Gian lận, Lãng phí & Lạm dụng Tiềm tàng hoặc Hoạt động Đáng ngờ

Nếu bạn nghĩ rằng hoạt động gian lận, lãng phí, lạm dụng về bảo hiểm hoặc hoạt động đáng ngờ khác đã xảy ra, có thể đang xảy ra hoặc sắp xảy ra, vui lòng báo cáo ngay lập tức. Để báo cáo hoạt động gian lận, lãng phí, lạm dụng hoặc hoạt động đáng ngờ khác, hãy điện thoại Đường dây Nóng về Tuân thủ của Bright Health theo số: (855) 208-3766. Nếu bạn báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc hoạt động gian lận, hãy đảm bảo cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt trong báo cáo của bạn để chúng tôi có thể điều tra sự việc. Báo cáo có thể được gửi ẩn danh. Tất cả các báo cáo sẽ được bảo mật và sẽ được điều tra xác đáng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy, chẳng hạn theo quy định của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa. Chúng tôi có thể chuyển hoạt động này đến cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan kiểm soát thích hợp. Hội viên hoặc Nhà cung cấp bị phát hiện tham gia vào hoạt động đáng ngờ, hoạt động gian lận hoặc lạm dụng có thể bị loại khỏi chương trình bảo hiểm và sẽ bị thu hồi mọi khoản thanh toán vượt mức.