Orb Gray Transparent

Thông tin liên quan cho nhà cung cấp

Bright HealthCare sẽ không còn cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế thuộc bất kỳ loại hình nào, bao gồm chương trình Cá nhân và gia đình (ACA), Medicare Advantage và Nhóm nhỏ. Trang này sẽ bao gồm các nguồn lực vẫn còn khả dụng và Câu hỏi thường gặp đã được công bố kể từ khi có thông báo ngừng hoạt động bảo hiểm y tế vào cuối năm 2022.

VUI LÒNG xem lại tất cả thông tin tại đây và đặc biệt là làm theo hướng dẫn trong mục Câu hỏi thường gặp hiện tại bên dưới và thông qua Trung tâm Nhà cung cấp. Tài nguyên sẵn có để giải đáp các thắc mắc rất hạn chế, KHÔNG sử dụng đường dây Dịch vụ Hội viên vì bất kỳ lý do gì để cố gắng liên hệ với nhân viên đại diện. Có khả năng tin nhắn của quý vị sẽ không nhận được phản hồi.

Nhà cung cấp từ Texas - Để nhận thêm hỗ trợ và thông tin về quyết định tiếp nhận Texas, nhấp vào đây

 

 

Cổng thông tin của Nhà cung cấp

Bright HealthCare đã sử dụng Availty.com là Cổng nhà cung cấp nhằm hỗ trợ các yêu cầu thanh toán và các quy trình ủy quyền. Quý vị có thể xem thông tin cập nhật cho bất kỳ giao dịch liên quan nào đã gửi qua Cổng. Nếu quý vị cần trợ giúp về tài khoản Availity, hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của họ theo số 1-800-AVAILITY.

Đối với các tiểu bang AL, AZ, CO, FL, IL, OK, NC, NE, SC, hoặc TN, giai đoạn nộp đơn đúng thời hạn đã trôi qua đối với tất cả các yêu cầu bảo hiểm mới. Khả năng gửi yêu cầu bảo hiểm và kiểm tra tính đủ điều kiện đối với các hội viên tại các tiểu bang đã đề cập đã được gỡ bỏ.

Availity

 

 

Tài nguyên và hướng dẫn cũ

 

 

Để nhận hỗ trợ

CHỈ nhà cung cấp có hợp đồng phục vụ hội viên tại CA, GA, TX, UT hoặc VA hãy gọi tới số 844-926-4525 để được hỗ trợ.

Các nhà cung cấp đã phục vụ Hội viên ở các tiểu bang khác ngoài các tiểu bang được liệt kê ở trên, VUI LÒNG KHÔNG gọi đến số này, thay vào đó vui lòng tận dụng các dịch vụ trong Cổng thông tin, thông tin trên trang này và tham khảo tài liệu Câu hỏi thường gặp để biết hướng dẫn cách giải quyết mọi công việc với Bright Healthcare.​ Nhân viên tại số điện thoại ở trên sẽ KHÔNG thể hỗ trợ các thắc mắc của quý vị.

Nhà cung cấp phục vụ hội viên tại AL, AZ, CO, FL, IL, OK, NC, NE, SC hoặc TN, vui lòng tham khảo tài liệu Câu hỏi thường gặp bên dưới cho các lựa chọn dịch vụ còn lại. Nếu vẫn còn thắc mắc, quý vị có thể gửi email đến [email được bảo vệ]. We will return communication via email within 10 business days.

 

 

Các dịch vụ còn lại

Vui lòng xem tài liệu Câu hỏi thường gặp để biết thông tin và hướng dẫn về các hoạt động tiếp tục đối với công việc chưa được giải quyết giữa Nhà cung cấp đã ký hợp đồng và Bright Healthcare.

Câu hỏi thường gặp dành cho nhà cung cấp

 

 

Phiên bản cũ về câu hỏi thường gặp dành cho nhà cung cấp