Thời hạn Đăng ký đặc biệt của Bảo hiểm y tế Cá nhân & Gia đình.

Các sự kiện quan trọng trong đời đủ tiêu chuẩn cho phép bạn mua bảo hiểm y tế Cá nhân & Gia đình bên ngoài thời hạn Đăng ký mở.

 

Thời hạn Đăng ký đặc biệt là gì?

Thời hạn Đăng ký đặc biệt (SEP) là khoảng thời gian bên ngoài Giai đoạn đăng ký mở, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 mỗi năm, khi bạn có thể đăng ký bảo hiểm y tế. Bạn có thể đủ tiêu chuẩn nộp đơn tham gia một chương trình bảo hiểm trong SEP nếu bạn trải qua sự kiện cuộc đời đủ tiêu chuẩn nhất định, bao gồm mất bảo hiểm y tế, mất việc, kết hôn, có con, bước sang tuổi 26, v.v.

Nếu đủ tiêu chuẩn cho Giai đoạn Đăng ký đặc biệt, bạn có tối đa 60 ngày sau sự kiện cuộc đời đủ tiêu chuẩn để đăng ký một chương trình bảo hiểm. Nếu bạn bỏ lỡ khoảng thời gian đó, bạn sẽ phải chờ cho đến Giai đoạn Đăng ký mở tiếp theo để nộp đơn.

 


 

Sự kiện được xét là bạn đủ tiêu chuẩn cho Giai đoạn Đăng ký đặc biệt

Mất bảo hiểm y tế:

 • Mất bảo hiểm y tế hiện có, bao gồm chương trình bảo hiểm từ việc làm, chương trình cá nhân và học sinh/sinh viên
 • Bước sang tuổi 26 và mất bảo hiểm thông qua một chương trình của cha/mẹ
 • Không còn đủ điều kiện được bảo hiểm theo Medicare, Medicaid hay CHIP

Thay đổi trong hộ gia đình & biến động cuộc đời:

 • Kết hôn
 • Có con, nhận con nuôi hoặc cho con nuôi theo diện con nuôi hoặc nuôi dưỡng ngắn hạn
 • Ly hôn hoặc ly thân hợp pháp và do đó mất bảo hiểm y tế
 • Trong gia đình có người tử vong

Thay đổi nơi cư trú:

 • Chuyển sang nhà mới ở khu vực có mã Zip khác hoặc ở quận khác
 • Chuyển về Hoa Kỳ từ nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ
 • Học sinh chuyển trường
 • Người lao động thời vụ chuyển sang sở làm mới

Trường hợp đặc biệt khác:

 • Trở thành công dân Hoa Kỳ
 • Kết thúc thời gian bị giam giữ
 • Trở thành thành viên của một bộ lạc được liên bang công nhận hoặc theo Đạo luật Dàn xếp Thỉnh cầu của Người Alaska Bản địa (ANCSA)
 • Thành viên AmeriCorps bắt đầu hoặc kết thúc thời gian phục vụ
 • Thay đổi về thu nhập ảnh hưởng đến phạm vi bảo hiểm mà bạn đủ tiêu chuẩn nhận

 


 

Sẵn sàng nộp đơn

Sau khi chọn chương trình Bright HealthCare" phù hợp nhất với bạn, bạn cần các loại giấy tờ và thông tin sau đây để đăng ký trong SEP.

Sinh con, nhận nuôi và giám hộ hợp pháp - cần ít nhất một loại giấy tờ:

 • Giấy khai sinh
 • Hồ sơ nhận nuôi hoặc văn bản nhận nuôi
 • Giấy tờ giám hộ hợp pháp
 • Lệnh tòa hoặc lệnh hỗ trợ nuôi con

Kết hôn - cần ít nhất một loại giấy tờ:

 • Giấy phép kết hôn
 • Mất bảo hiểm theo nhóm do chủ lao động bảo trợ
 • Thư hoặc giấy tờ từ sở làm cho biết sở làm đã thay đổi, đã hoặc sẽ hủy bỏ bao trả hoặc quyền lợi cho người lao động, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc, trong đó có ghi ngày kết thúc bao trả
 • Thư của công ty bảo hiểm y tế cho biết ngày kết thúc bao trả
 • Giấy tờ COBRA cho thấy thời gian bảo hiểm kèm theo ngày bắt đầu và kết thúc

Ly hôn hoặc ly thân hợp pháp:

 • Giấy tờ ly hôn hoặc bãi bỏ hôn nhân

Chủ hợp đồng tử vong:

 • Giấy chứng tử hoặc thông báo tử vong công khai và giấy tờ chứng minh trước đây có bảo hiểm y tế đủ tiêu chuẩn

Bước sang tuổi 26 và hết độ tuổi theo chương trình của cha/mẹ:

 • Giấy tờ chứng minh trước đây có bảo hiểm y tế đủ tiêu chuẩn

Đã chuyển đi khỏi khu vực của chương trình và chuyển tới một khu vực chương trình mới - cần ít nhất một loại giấy tờ:

 • Hợp đồng thuê nhà dài hạn hoặc ngắn hạn
 • Chứng thư mua trả góp
 • Mặt trước và sau của giấy phép lái xe hoặc thẻ chứng minh tiểu bang
 • Xác nhận thay đổi địa chỉ với Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ
 • Giấy tờ học đường chính thức, bao gồm giấy ghi danh hoặc giấy tờ nhà
 • Thư của sở làm hiện tại hoặc sau này mà bạn đã chuyển chỗ ở để làm việc ở đó
 • Thẻ xanh, bằng cấp đi học hoặc thị thực nếu bạn chuyển từ một quốc gia khác tới Hoa Kỳ

Sự kiện khác:

 • Thư của trường học cho biết thời điểm kết thúc của bảo hiểm y tế học sinh
 • Bản có ghi ngày của giấy xuất ngũ hoặc Chứng nhận Giải ngũ, trong đó có ngày kết thúc bảo hiểm do không còn phục vụ trong quân ngũ.
 • Thư hoặc thông báo từ một chương trình của chính phủ, như TRICARE, Peace Corps, AmeriCorps hoặc Medicare cho biết thời điểm chấm dứt bảo hiểm
 • Giấy tờ từ Sở Cải huấn, nhà tù ngắn hạn hoặc dài hạn cho biết việc phóng thích hay phóng thích trước hạn, bao gồm lệnh phóng thích trước hạn, lệnh phóng thích hay xác nhận địa chỉ

 


 

hoặc gọi cho đại lý có giấy phép của chúng tôi theo số 833-356-1182.

Với việc nhập số điện thoại của mình, tôi đồng ý rằng Bright HealthCare và/hoặc đại lý bán hàng có thể gọi cho tôi từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ địa phương từ thứ Hai-thứ Sáu, cung cấp cho tôi thông tin về chương trình và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà tôi có thể có.