Tiết kiệm tiền bằng cách hiểu rõ mạng lưới của bạn.

Là hội viên của Bright Health Care, bạn có quyền truy cập mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe độc quyền chuyên cung cấp chăm sóc và điều trị được điều phối ở mức cao hơn.

Mạng lưới của bạn với Bright HealthCare

Với mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) và các bác sĩ chuyên khoa, chúng tôi giúp đảm bảo bạn nhận được dịch vụ chăm sóc mà bạn cần.
Mạng lưới bác sĩ hùng hậu của chúng tôi và các quyền lợi của chương trình Bright Medicare Advantage giúp xóa bỏ sự lo lắng về vấn đề chăm sóc sức khỏe của mình, để bạn có thể tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe của bản thân.

Mạng lưới của Bright HealthCare là chìa khóa chăm sóc phù hợp cho từng cá nhân.

 

Khi bạn chọn chương trình Bright HealthCare Medicare Advantage, bạn đã được cấp quyền truy cập vào một mạng lưới các nhà cung cấp Đối tác chăm sóc rộng lớn.
Khi bạn gặp một nhà cung cấp trong mạng lưới, chi phí tự chi trả của bạn sẽ được giảm bớt. Trong hầu hết mọi trường hợp, nếu bạn chọn gặp một nhà cung cấp ngoài mạng lưới (OON), các dịch vụ sẽ không được chương trình của bạn chi trả và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí của dịch vụ đó. Kiểm tra Tóm tắt Quyền lợi hoặc Hợp đồng Bảo hiểm của bạn để biết rõ chi tiết về các dịch vụ được bảo hiểm.

 

Tuy nhiên, nếu bạn cần các dịch vụ cấp cứu OON, các dịch vụ cần khẩn cấp ngoài khu vực hoặc các dịch vụ lọc máu ngoài khu vực, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp bảo hiểm cho bạn.

 

Mạng lưới các nhà cung cấp được điều phối của Bright HealthCare cũng cho phép các nhà cung cấp của bạn hiểu rõ bạn và bệnh sử của bạn, để bạn nhận được dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa phù hợp mà bạn xứng đáng được nhận.

 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn là tuyến hỗ trợ đầu tiên của bạn.

 

Bạn có biết khi nào cần gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính thay vì gặp bác sĩ chuyên khoa không? Hoặc khi nào nên tới phòng chăm sóc khẩn cấp thay vì phòng cấp cứu (ER)?
PCP sẵn sàng giúp bạn điều phối chăm sóc cho mình. Nếu PCP của bạn không làm việc hoặc bạn cần chăm sóc khẩn cấp hơn, bạn có các lựa chọn khác:

Cấp cứu

Chăm sóc Cấp cứu

Đối với các trường hợp khẩn cấp hoặc nhu cầu về sức khỏe nghiêm trọng hơn, bạn có thể phải đến phòng cấp cứu. Để tìm các bệnh viện gần bạn nhất, hãy gọi cho Bright HealthCare tại 844-221-7736 TTY: 711 hoặc sử dụng công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp trực tuyến để nhanh chóng tìm thấy bệnh viện phù hợp cho mình. Nếu bạn cần chăm sóc khẩn cấp ngay lập tức, hãy gọi 911.

 

Chăm sóc Khẩn cấp

Chăm sóc Khẩn cấp

Đối với các nhu cầu chăm sóc cần được đáp ứng ngay lập tức, nhưng không phải là cấp cứu, hãy gọi tới Bright HealthCare qua số 844-221-7736 TTY: 711 hoặc sử dụng công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp trực tuyến để định vị địa điểm chăm sóc khẩn cấp gần bạn nhất.

Người chỉ dẫn Dịch vụ Chăm sóc

Người chỉ dẫn Dịch vụ Chăm sóc

Nhóm Dịch vụ Hội viên của chúng tôi có thể kết nối bạn với nhân viên lâm sàng có thể giúp điều phối dịch vụ chăm sóc cho bạn. Họ có thể giúp sắp xếp các cuộc hẹn khám, xác định mức độ chăm sóc bạn cần, và tìm nhà cung cấp, cơ sở hoặc chuyên gia trong mạng lưới phù hợp cho bạn. Chỉ cần liên lạc với nhóm dịch vụ hội viên Medicare Advantage.

Hãy coi PCP của bạn là tuyến hỗ trợ đầu tiên, giúp đảm bảo bạn có được dịch vụ chăm sóc phù hợp và đúng mục tiêu.
PCP của bạn sẽ làm việc cùng với Bright HealthCare và nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn để điều phối việc chăm sóc, nhằm đem lại kết quả về sức khỏe tốt nhất của bạn.

Vậy là bạn đã hiểu về mạng lưới của mình rồi.

Để kiểm tra xem cơ sở hay nhà cung cấp của bạn có thuộc mạng lưới hay không:

icon phone care navigator

Hãy gọi chúng tôi!

Để kết nối với một Người dẫn hướng Dịch vụ Chăm sóc, hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ Hội viên" của chúng tôi

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health