Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất muốn các bạn liên hệ với chúng tôi! Hãy xem số điện thoại bên dưới và gọi điện cho chúng tôi. Các chuyên gia thân thiện tại Bright HealthCare luôn sẵn sàng giúp đỡ giải đáp các thắc mắc của bạn.

 

Trước khi gọi cho Bright HealthCare.

Nếu bạn đã đăng ký một chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân, chúng tôi có các giải đáp cho các câu hỏi thường gặp trong trang Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi. Bạn có thể tìm các giải đáp về việc thực hiện thanh toán, xem thẻ ID của bạn và nhiều vấn đề khác.

Câu hỏi thường gặp

 

Bạn đã là hội viên của một chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân của Bright HealthCare?

Nhóm Dịch vụ Hội viên của chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bạn chỉ cần gọi cho chúng tôi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về chương trình bảo hiểm của mình hoặc về việc sử dụng Bright HealthCare.

Dành cho hội viên tại Texas:

Tiếng Anh - 844-926-4524 (TTY: 711)
Español - 844-926-4523 (TTY: 711)
中文, 한국인, Tiếng Việt - 844-926-4524 (TTY: 711)

 

 

Bạn đã có chương trình bảo hiểm Bright HealthCare?

Hãy gọi cho chúng tôi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về chương trình bảo hiểm của bạn, tình trạng bảo hiểm của nhân viên hay về việc liệu bạn có cần thay đổi gói bảo hiểm của mình không. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

Hãy gọi số 855-521-9365 (TTY: 711)

 

 

Bạn cần thêm thông tin về nhà môi giới?

Dịch vụ dành cho nhà môi giới

 

Bright HealthCare tận tâm xây dựng mạng lưới dịch vụ nhà cung cấp tốt nhất trên thị trường.

Truy cập Nguồn lực dành cho nhà cung cấp

 

Bạn có câu hỏi khác?

 

Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Nhà cung cấp của Bright HealthCare

 

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình
(CA, GA, TX, UT, VA): 844-926-4525
(AL, AZ, CO, FL, IL, NC, NE, OK, SC, TN): 866-239-7191

Các chương trình bảo hiểm Medicare Advantage
(AZ, CO, FL, IL, NY): 844-926-4522