Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất muốn các bạn liên hệ với chúng tôi! Hãy xem số điện thoại bên dưới và gọi điện cho chúng tôi. Các chuyên gia thân thiện tại Bright HealthCare luôn sẵn sàng giúp đỡ giải đáp các thắc mắc của bạn.

 

Trước khi gọi cho Bright HealthCare.

Nếu bạn đã đăng ký một chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân, chúng tôi có các giải đáp cho các câu hỏi thường gặp trong trang Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi. Bạn có thể tìm các giải đáp về việc thực hiện thanh toán, xem thẻ ID của bạn và nhiều vấn đề khác.

Câu hỏi thường gặp

 

Bạn đã là hội viên của một chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân của Bright HealthCare?

Nhóm Dịch vụ Hội viên của chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bạn chỉ cần gọi cho chúng tôi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về chương trình bảo hiểm của mình hoặc về việc sử dụng Bright HealthCare.

Dành cho hội viên ở Alabama, Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Oklahoma, North Carolina, Nebraska, South Carolina và Tennessee:

Tiếng Anh - 855-827-4448 (TTY: 711)
Español - 800-882-2520 (TTY: 711)

Dành cho các hội viên ở California, Georga, Texas, Virginia và Utah:

Tiếng Anh - 844-926-4524 (TTY: 711)
Español - 844-926-4523 (TTY: 711)
中文, 한국인, Tiếng Việt - " data-content-id=" href="844-926-4524" class="gtm_cta_link" mptagindex="1">844-926-4524 (TTY: 711)

 

Hướng dẫn liên hệ dành cho cư dân California

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc đăng ký một chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare?

Các chuyên gia về bảo hiểm cho gia đình và cá nhân của Bright HealthCare luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn chương trình phù hợp cho bạn trên cơ sở nhu cầu của bạn.

Hãy gọi số 833-356-1182 (TTY: 711)

 

Bạn đã là hội viên của một chương trình bảo hiểm Bright HealthCare Medicare Advantage?

Nhóm Dịch vụ Hội viên chương trình bảo hiểm Medicare Advantage của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bạn chỉ cần gọi cho chúng tôi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về chương trình bảo hiểm của mình hoặc về việc sử dụng Bright HealthCare.

Đối với các hội viên có chương trình vẫn còn hiệu lực trong năm 2021:
Tiếng Anh - 844-221-7736 (TTY: 711)
Español - 844-222-6988 (TTY: 711)

Đối với các hội viên có bảo hiểm Bright trong năm 2022:
Tiếng Anh - 844-926-4521 (TTY: 711)
Español - 844-926-4520 (TTY: 711)
中文, 한국인, Tiếng Việt - " data-content-id=" href="844-926-4524" class="gtm_cta_link" mptagindex="1">844-926-4521 (TTY: 711)
 

Bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc đăng ký một chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare?

Các chuyên gia bảo hiểm Bright HealthCare Medicare Advantage luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn chương trình phù hợp cho bạn dựa vào nhu cầu của bạn.

Hãy gọi số 844-667-5502 (TTY: 711)

 

Bạn đã có chương trình bảo hiểm Bright HealthCare?

Hãy gọi cho chúng tôi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về chương trình bảo hiểm của bạn, tình trạng bảo hiểm của nhân viên hay về việc liệu bạn có cần thay đổi gói bảo hiểm của mình không. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

Hãy gọi số 855-521-9365 (TTY: 711)

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc đăng ký một chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare?

Bộ phận Dịch vụ dành cho Người sử dụng lao động của Bright HealthCare luôn sẵn sàng hỗ trợ những người sử dụng lao động có ký hợp đồng với Bright HealthCare. Đội ngũ của chúng tôi có thể giúp giải đáp về tính hội đủ điều kiện của nhân viên, thảo luận về cổng thông tin người sử dụng lao động của bạn và nhiều vấn đề khác.

Hãy gọi số 888-850-6063 (TTY: 711)

 

Bạn cần thêm thông tin về nhà môi giới?

Dịch vụ dành cho nhà môi giới

 

Bạn là nhà cung cấp của Bright HealthCare?

Dịch vụ dành cho nhà cung cấp