Quyền lợi Nha khoa & Nhãn khoa

Quyền lợi của chương trình dành cho người lớn và trẻ em dưới 19 tuổi

Quyền lợi nha khoa

Bảo hiểm cho người lớn

Bảo hiểm Nhi khoa

 • Tất cả các chương trình: 2 cạo vôi răng mỗi năm; khấu trừ và đồng bảo hiểm áp dụng cho các dịch vụ khác
 • Thủ thuật chẩn đoán và phòng ngừa
 • Dịch vụ phục hồi răng cơ bản
 • Phẫu thuật nhổ răng
 • Bệnh học nội khoa răng miệng
 • Chỉnh răng và phục hình răng miệng cần thiết về mặt y khoa*
 • Chương trình Bảo hiểm Nha khoa Liberty

*Điều trị sứt môi, hở hàm ếch

Các quyền lợi này có thể áp dụng khấu trừ & đồng bảo hiểm tùy theo chương trình. Một số chương trình bảo hiểm áp dụng ngoại lệ với các quyền lợi tiêu chuẩn này. Hội viên nên kiểm tra Chứng từ Bảo hiểm để biết đầy đủ chi tiết.

Quyền lợi về khám nhãn khoa

Bảo hiểm cho người lớn

 • Khám mắt Hằng năm với mức đồng thanh toán thấp
 • Một cặp kính mắt tiêu chuẩn mỗi năm
 • Kính áp tròng
 • Công cụ tìm Nhà cung cấp dịch vụ Nhãn khoa eyemedvisioncare.com

Bảo hiểm Nhi khoa

 • Khám mắt hằng năm
 • Một cặp kính mắt tiêu chuẩn mỗi năm hoặc kính áp tròng đủ dùng trong một năm*
 • Công cụ tìm Nhà cung cấp dịch vụ Nhãn khoa eyemedvisioncare.com

**Bạn có thể trả thêm phí để lựa chọn những mặt hàng cao cấp, chẳng hạn như gọng kính hàng hiệu. Hãy làm việc với nhà cung cấp dịch vụ nhãn khoa để hiểu gọng nào được xem là loại "tiêu chuẩn" hay "hàng hiệu".

Các quyền lợi này có thể áp dụng khấu trừ & đồng bảo hiểm tùy theo chương trình. Một số chương trình bảo hiểm áp dụng ngoại lệ với các quyền lợi tiêu chuẩn này. Hội viên nên kiểm tra Chứng từ Bảo hiểm để biết đầy đủ chi tiết.

Câu hỏi thường gặp về quyền lợi

A: Gia đình bạn có thể tiếp cận mạng lưới các nhà cung cấp rộng khắp của Bright HealthCare thông qua các đối tác của chúng tôi: Liberty Dental. Bạn có thể tìm một nha sĩ ở gần bạn với công cụ tìm nhà cung cấp từ Liberty Dental.

A: Hãy chờ nhận thẻ ID Liberty Dental trong hòm thư. Sẽ có một thẻ nữa cho con em của bạn.

A: Bright HealthCare đã hợp tác với EyeMed, cung cấp khả năng tiếp cận một trong những mạng lưới nhãn khoa lớn nhất cả nước. Truy cập công cụ Tìm nhà cung cấp của EyeMed để tìm một nhà cung cấp ở gần bạn.

A: EyeMed cho phép truy cập trực tuyến vào thẻ ID 2022 của bạn hoặc con em bạn. Bạn có thể truy cập thẻ qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hoặc bạn có thể in ra.