Sử dụng Trung tâm Hội viên Bright HealthCare để quản lý dịch vụ chăm sóc của bạn

PNG trống

Rất dễ dàng để bắt đầu

Trung tâm Hội viên trên máy tính bảng
Trung tâm Hội viên trên máy tính bảng

Trung tâm Hội viên cho phép bạn dễ dàng:

 • Tìm và chọn một Nhà Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính
 • Xem thẻ ID
 • Gửi câu hỏi cho người thật
 • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa
 • Xem thông tin thanh toán và quản lý các tùy chọn thanh toán
 • Thay đổi tùy chọn liên lạc
 • Xem lịch sử yêu cầu bảo hiểm
 • Tìm nhà thuốc
 • Truy cập khảo sát về y tế
 • Truy cập các biểu mẫu quan trọng
 • Và nhiều hơn nữa!

Trung tâm Hội viên + thói quen lành mạnh = một phiên bản khỏe mạnh hơn của chính bạn

Từ việc phát hiện sớm tới việc khám sàng lọc phòng ngừa, kiểm soát dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn là việc rất quan trọng. Chương trình bảo hiểm từ Bright HealthCare gồm $0 khám sàng lọc đồng thanh toán và các quyền lợi bổ sung khác.

Nhãn khoa và nha khoa

 
Quyền lợi bổ sung trong chương trình bảo hiểm từ Bright HealthCare gồm khám nha khoa, khám sàng lọc nhãn khoa hàng năm, khám răng, cạo vôi răng và nhiều hơn thế.

 
DocSquad

 

Sử dụng Trung tâm hội viên để chọn Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, thậm chí là thăm khám với bác sĩ ngay tại nhà với dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa và DocSquad.

Bright HealthCare đã hợp tác với DocSquad để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa cho các hội viên với cách thức đảm bảo tuân thủ Chứng nhận Bảo hiểm của chúng tôi cũng như luật hiện hành của tiểu bang. DocSquad cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa nhưng bạn không nhất thiết phải sử dụng DocSquad cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa của mình. Bạn có thể chọn bất kỳ nhà cung cấp nào trong mạng lưới có cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Ví dụ về nhà cung cấp trong mạng lưới là những nhà cung cấp ký hợp đồng với chúng tôi để chấp nhận bảo hiểm Bright HealthCare, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, bác sĩ chuyên khoa điều trị của bạn hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, như phòng khám hoặc cơ sở y tế.

 

Trước khi bạn thăm khám với một nhà cung cấp ngoài mạng lưới qua dịch vụ trực tiếp hoặc chăm sóc sức khỏe từ xa, hãy xem hướng dẫn bao trả trong Chứng nhận Bao trả của chúng tôi. Tại đó, bạn có thể đọc về những thay đổi của chi phí và hình thức bảo vệ trước tình trạng tính phí phần chênh lệch khi sử dụng nhà cung cấp ngoài mạng lưới thay vì nhà cung cấp trong mạng lưới.