Chương trình Cơ sở Phục vụ: Thông tin dành cho Hội viên

Chương trình Cơ sở Phục vụ là một trong những cách mà Bright HealthCare đang nỗ lực thực hiện để đảm bảo các hội viên nhận được dịch vụ chăm sóc mà bạn cần với giá tốt. Các chương trình như thế này giúp giảm bớt chi phí tự trả

 

Chương trình này không phải là sự thay đổi về quyền lợi của bạn; mà là thay đổi trong cách chúng tôi chi trả cho dịch vụ chăm sóc của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình này cho chất lượng như cũ và chi phí thấp hơn - dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ đề nghị các bác sĩ giới thiệu bệnh nhân tới những cơ sở chăm sóc sức khỏe trong mạng lưới, ít cấp tính hơn và đó là một phần trong quy trình cấp phép trước hiện tại.