Yêu cầu Bảo hiểm và Thanh toán

Nộp yêu cầu bảo hiểm

Timely filing has past for all States that Bright Healthcare served. If you believe you have a claim that is still valid, you must provide documentation to support the processing/reprocessing of the claim past timely filing. Follow the directions below to submit your claim.

Provider's W-9 are necessary moving forward for any new payments as we process/re-process claims decisions due to appeals, provider disputes, and/or grievances. You MUST submit the provider's W-9 to receive payment, if appropriate.

Availity.com

(ONLY: CA, GA, TX, UT, and VA. Other states must use manual processes outlined below.)

Đăng nhập vào tài khoản Availity để gửi yêu cầu bảo hiểm điện tử. Bạn có thể tìm thấy thông tin gửi trong Sách hướng dẫn Nhà cung cấp và Hướng dẫn tham khảo nhanh dành cho nhà cung cấp, cả hai đều có trên Availity.

Phương thức thay thế

Dù Bright HealthCare khuyến khích các nhà cung cấp gửi yêu cầu bảo hiểm bằng phương thức điện tử, bạn vẫn có thể gửi yêu cầu bảo hiểm qua đường bưu điện:

IFP thương mại & Small Group cho các tiểu bang AL, AZ, CO, FL, IL, NC, NE, OK, SC và TN:
Yêu cầu bảo hiểm Bright HealthCare
P.O. Box 16275
Reading, PA 19612-6275

Medicare Advantage

IFP thương mại cho các tiểu bang CA, GA, TX, UT và VA: (dịch vụ năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1)
Yêu cầu bảo hiểm Bright HealthCare
P.O. Box 211502
Eagan, MN 55121

Bright HealthCare không chấp nhận yêu cầu bảo hiểm qua fax.

Nhận khoản thanh toán

 

Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, Bright HealthCare sử dụng InstaMed để xử lý các khoản thanh toán yêu cầu bảo hiểm cho Medicare Advantage ở AZ, CO, FL, IL và NY; và IFP thương mại ở CA, GA, TX, UT và VA. Nếu bạn đã được ghi danh từ trước với InstaMed, Bright HealthCare sẽ mặc định tiến hành Chuyển tiền điện tử cho bạn.

Bright Health will execute commercial claim payments internally for the States of AL, AZ, CO, FL, IL, OK, NC, NE, SC, and TN. Payment will come in the form of a check.

Tất cả các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của tiểu bang và liên bang về thanh toán điện tử và tuân thủ HIPAA. Thực hiện các bước dưới đây để thiết lập.

Sử dụng InstaMed

  • Đăng ký tại www.instamed.com/eraeft.
  • Sau khi đăng ký, bạn đủ điều kiện nhận thanh toán yêu cầu bảo hiểm bằng phương thức điện tử.
  • Để được hỗ trợ về Chuyển tiền Điện tử, xin gọi số 866-945-7990 để liên lạc với nhân viên đại diện hỗ trợ trực tuyến, hoặc gởi email cho InstaMed tại [email được bảo vệ]

Bright Health

Provider's W-9 MUST be submitted for any payments to be issued. By not submitting the W-9 with the claim, payment will be delayed until the W-9 is received.

Giải thích Quyền lợi của Nhà cung cấp (EOP)

InstaMed

  • Đăng nhập vào Availity để xem lại EOP của bạn. Hoặc đăng ký với InstaMed để được truy cập InstaMed Online, một cổng thông tin miễn phí, bảo mật dành cho nhà cung cấp, nơi bạn có thể xem chi tiết thanh toán 24/7 và xem cũng như in phiếu gửi tiền.
  • Bạn cũng có tùy chọn định tuyến EOP tới trung tâm thanh toán hiện có của bạn.
  • Ngoài ra, bạn có thể chọn thiết lập thư mục SFTP. Xin liên lạc với InstaMed tại [email được bảo vệ] for help or with any questions on EOP delivery.

Bright Health

  • Your EOP will be mailed separately from your check. The same claim # will be printed on both the EOP and the check so you may align your documentation.

Thảo luận về các phương án thanh toán yêu cầu bảo hiểm: