Quá trình Chứng nhận của Bright Health

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng của bạn về quá trình chứng nhận

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Quá trình chứng nhận thường mất bao lâu?

Đáp: Thông thường, quá trình chứng nhận sẽ mất từ 60 - 90 ngày kể từ khi nhận được bảng đăng ký nhà cung cấp cho đến khi nhà cung cấp được Ủy ban Chứng nhận xem xét. Đảm bảo hồ sơ CAQH của nhà cung cấp được cập nhật, Bright được ủy quyền truy cập hồ sơ CAQH và dữ liệu đăng ký được nộp chính xác sẽ giúp giảm thời gian xử lý.

 

Hỏi: Một nhà cung cấp không còn thuộc nhóm chúng tôi hoặc thông tin nhà cung cấp đã thay đổi. Vậy Bright HealthCare có thể cập nhật nhà cung cấp trong hệ thống của mình không?

Đáp: Cách dễ nhất để những thay đổi (dưới bất kỳ hình thức nào) về việc đăng ký nhà cung cấp của bạn được cập nhật là gửi lại đăng ký của bạn cùng với các thay đổi có liên quan đã được điền đầy đủ. Ở phần Thời hạn, vui lòng đảm bảo bạn có điền "Ngày kết thúc" vào ô tương ứng. Vui lòng nhấp vào đây" mẫu Tải lên Đăng ký của chúng tôi.

 

Hỏi: Khi nào nhà cung cấp nhận được xác nhận về tình trạng trong mạng lưới?

Đáp: Nhà cung cấp sẽ nhận được thư qua đường bưu điện sau khi đậu quá trình chứng nhận. Vui lòng lưu ý rằng nhà cung cấp không thể tiếp nhận hội viên Bright HealthCare cho đến khi được chứng nhận và hợp đồng của nhà cung cấp bắt đầu có hiệu lực.

 

Hỏi: Khi nào tôi có thể bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân?

Đáp: Nhà cung cấp chỉ có thể bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Bright HealthCare sau khi đã được chứng nhận. Trong trường hợp chứng nhận trực tiếp, nhà cung cấp chỉ có thể bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân sau khi nhận được thông báo chứng nhận Thành công.

 

Hỏi: Cơ sở của tôi đã được ký hợp đồng với Bright HealthCare, nhưng tôi chưa hoàn thành Đơn Xin Chứng Nhận Cơ Sở. Tôi nên làm gì tiếp theo?

Đáp: Các cơ sở đã ký hợp đồng phải hoàn thành Đơn xin Chứng nhận Cơ sở để được chứng nhận và bắt đầu khám cho hội viên của Bright HealthCare. Tải xuống đơn đăng ký và nộp đơn đã điền thông tin đầy đủ. Quy trình chứng nhận có thể mất từ 60-90 ngày kể từ khi đơn của quý vị được tiếp nhận.

Cơ sở phải ký hợp đồng với Bright HealthCare mới được nộp Đơn xin Chứng nhận Cơ sở. Nếu cơ sở của bạn chưa ký hợp đồng và bạn đang muốn tham gia mạng lưới của chúng tôi, vui lòng nhấp vào "Tham gia Mạng lưới!" để bắt đầu quy trình dưới đây.

 

Hỏi: Nếu tôi không ký hợp đồng với Bright HealthCare thì sao?

Đáp: Hãy tham gia mạng lưới của chúng tôi!

   

Dấu chấm giữ chỗ

Bạn có câu hỏi khác?

 

Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Nhà cung cấp của Bright HealthCare

 

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình
(CA, GA, TX, UT, VA):
844-926-4525

 

(AL, AZ, CO, FL, IL, NC, NE, OK, SC, TN):
866-239-7191

 

Các chương trình bảo hiểm Medicare Advantage
(AZ, CO, FL, IL, NY):
844-926-4522