Thực hiện thanh toán

Tình huống nào mô tả chính xác nhất về bạn?

Tôi Đã là Hội viên

Tôi đã có hoặc vừa gia hạn chương trình chăm sóc sức khỏe.

Đăng nhập để đặt lịch thanh toán một lần hoặc đặt lịch thanh toán định kỳ bằng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn.

 

Đăng nhập và thanh toán

 

Tôi là Hội viên Mới

Tôi vừa đăng ký chương trình chăm sóc sức khỏe.

Đăng ký của bạn sẽ hoàn tất khi bạn thực hiện khoản thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên.
 

 

Đăng ký và thanh toán

 

Chi tiết các lựa chọn thanh toán

Khoản Thanh toán Đầu tiên

Sau khi đăng ký, bạn có thể truy cập cổng thanh toán của chúng tôi để thực hiện khoản thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên. Bạn cũng có thể đặt lịch thanh toán khoản phí bảo hiểm đầu tiên vào một ngày trong tương lai thuận tiện cho bạn.

Thanh toán hàng tháng

Bạn có thể thanh toán trực tuyến hàng tháng bằng tài khoản Trung tâm Hội viên.

Hóa đơn tự động

Bạn có thể thiết lập thanh toán một lần hoặc đặt lịch thanh toán định kỳ bằng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn thẻ Hóa đơn.

Qua điện thoại," bằng thẻ tín dụng hoặc thanh toán tự động qua ngân hàng.

Bạn có câu hỏi?

 

Liên hệ Dịch vụ Hội viên từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều, giờ Chuẩn Miền Trung, thứ Hai-thứ Sáu.

855-827-4448 (TTY: 711)