Các Giấy tờ và Biểu mẫu cho Cá nhân và Gia đình

Công việc của Bright HealthCare vẫn chưa hoàn thiện khi bạn đăng ký chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong suốt trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của bạn. Xem một số nguồn thông tin bổ sung của chúng tôi mà bạn có thể cần tới khi là hội viên của Bright HealthCare.

Biểu mẫu và giấy tờ năm 2022

Thông báo Không phân biệt đối xử

English Español


Cho phép Chia sẻ Thông tin Sức khỏe Cá nhân (ASPI)

English Spanish


Mẫu đơn Phàn nàn

English


Network Access Plan


Minh bạch về bảo hiểm


Certificate of Coverage


Plan Brochure


Your Rights and Protections Against Surprise Medical Bills


Khám sức khỏe toàn diện - MedArrive


Chương trình Hoa hồng cho Nhà môi giới 2022

English Español