Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Bất ngờ thì thật tuyệt-nhưng sẽ không còn tuyệt chút nào nếu liên quan đến hóa đơn toa thuốc của bạn. Hãy đọc để tìm hiểu về Danh mục thuốc, tiết kiệm tại hiệu thuốc và nhiều thông tin khác.

Thông tin về chi phí, bảo hiểm và mức tiết kiệm cho các cá nhân và gia đình

Các bước cần thực hiện trước khi tới hiệu thuốc

Hãy thực hiện 3 bước này trước khi đến hiệu thuốc để hiểu chi phí, mức bảo hiểm và cách tiết kiệm cho toa thuốc của bạn.

Bước 1

Tìm hiểu về Danh mục thuốc.

Hãy tiếp tục đọc trang này để biết cách đọc Danh mục thuốc, sau đó sử dụng kiến thức này để tìm thuốc và bậc của thuốc.

Danh mục thuốc - Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Bước 2

Hãy xem tóm tắt quyền lợi của bạn.

Tìm thông tin chi tiết về bảo hiểm của bạn, chẳng hạn như mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm theo bậc thuốc.

Tóm tắt quyền lợi

Bước 3

Hãy tìm hiểu các mẹo tiết kiệm tiền quan trọng của chúng tôi*.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian!

Top 3 bí quyết tiết kiệm tiền

*Các quyền lợi sẽ thay đổi theo từng chương trình. Vui lòng tham khảo tài liệu chương trình bảo hiểm của bạn hoặc liên lạc với Dịch vụ Hội viên về các quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của bạn.

Đầu tiên hơn hết: Danh mục thuốc là gì?

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các loại thuốc được chương trình Bright HealthCare bảo hiểm. Nó đôi khi được gọi là "Danh sách Thuốc". Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu cách điều hướng trong Danh mục thuốc.

Câu hỏi thường gặp về Danh mục thuốc

Có 3 cột trong tài liệu Danh mục thuốc như bên dưới:

Cách đọc danh mục thuốc IFP

 

1. Tên Thuốc:

Tên của loại thuốc được bảo hiểm nằm trong cột đầu tiên.

Thuốc gốc có định dạng chữ in nghiêng, in đậm và viết thường. Thông thường, thuốc gốc cũng có hiệu quả cũng tốt bằng và có giá thấp hơn thuốc biệt dược.

Thuốc biệt dược được thể hiện bằng CHỮ VIẾT IN HOA.

2. Bậc Thuốc:

Cột thứ hai cho bạn biết thuốc của bạn thuộc bậc nào. Để biết thêm thông tin về các bậc thuốc, hãy mở rộng phần ở bên dưới.

3. Yêu cầu và Hạn mức Bao trả

Cột thứ ba cho bạn biết liệu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào cần tuân thủ để nhận thuốc hay không. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu, hãy mở rộng phần ở bên dưới.

 

Truy cập danh mục thuốc Bright HealthCare ở đây:

Danh mục thuốc - Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

1. Dùng chỉ mục ở cuối tài liệu:

Tất cả các loại thuốc trong danh mục thuốc được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái abc và hiển thị số trang tương ứng.

2. Tra cứu theo hạng mục bệnh:

Thuốc được nhóm thành các hạng mục bệnh dựa trên thông tin chúng được sử dụng để điều trị bệnh gì. Các hạng mục được xác định bằng màu đen trên danh mục thuốc. Ví dụ này cho thấy các loại thuốc được dùng để điều tị hen suyễn và có thể tìm thấy trong phần Thuốc điều trị hô hấp.

Thuốc điều trị hô hấp

 

Danh mục thuốc được chia thành các cấp độ dựa trên loại thuốc. Chi phí tự chi trả của thuốc phụ thuộc vào bậc thuốc.

Bậc càng cao, chi phí của thuốc càng cao.

Thuốc bậc 6 là loại thuốc đặc biệt có chi phí thấp. Các loại thuốc này sẽ có giá $0 ở nhiều chương trình bảo hiểm. Hãy kiểm tra phần tổng hợp quyền lợi của bạn để xem chương trình của bạn có đủ tiêu chuẩn áp dụng không. Đối với các bậc 1-5, chi phí thuốc tăng lên theo từng bậc.

Bậc 1 có chi phí tự chi trả thấp nhất và Bậc 5 có chi phí này cao nhất.

Dưới đây là bảng phân tích về loại thuốc theo từng bậc:

 

Bậc thuốc là gì
**Bậc thuốc có thể khác nhau tùy theo chương trình bảo hiểm.

 

Thông tin chia sẻ chi phí:

Một số cấp có thể có một khoản đồng thanh toán, đây là chi phí cố định mà bạn sẽ tự trả cho thuốc của mình.

Một số cấp có thể có khoản đồng bảo hiểm, đây là phần trăm chi phí thuốc mà bạn sẽ tự trả (sau khi đáp ứng khoản khấu trừ của bạn).

Để tìm chi phí tự trả thực tế của bạn theo Bậc, hãy tham khảo trang 2 trong Tóm tắt Quyền lợi của bạn.

Cấp phép trước (PA):

Các loại thuốc nhất định cần phải có cấp phép trước. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần được Bright HealthCare chấp thuận trước khi mua thuốc theo toa. Nếu bạn không được phê duyệt, thuốc sẽ không được hưởng bảo hiểm.

Giới hạn Số lượng (QL):

Đối với một số loại thuốc, Bright HealthCare giới hạn số lượng thuốc được bao trả. Ví dụ, Bright HealthCare có thể chỉ bao trả 30 viên nén hoặc 30 ngày.

Trị liệu Từng bước (ST):

Bright HealthCare có thể yêu cầu bạn thử một loại thuốc nhất định trước khi một loại thuốc khác được bao trả. Ví dụ: nếu Thuốc A và Thuốc B đều điều trị bệnh của bạn, Bright HealthCare có thể không đài thọ Thuốc B trừ khi bạn thử Thuốc A trước. Nếu Thuốc A không đem lại hiệu quả cho bạn, Bright HealthCare sẽ bao trả Thuốc B.

Nhà thuốc chuyên khoa (SP):

Bright HealthCare yêu cầu một số loại thuốc nhất định phải được mua tại một nhà thuốc chuyên khoa được chỉ định. Thuốc chuyên khoa được giới hạn cấp trong 30 ngày.