Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

Tiết kiệm đáng kể tại nhà thuốc dành cho cá nhân và gia đình

Nếu bạn đang có bảo hiểm Medicare: Kiểm tra 3 lời khuyên tiết kiệm tiền hàng đầu tại đây.

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các thuốc được chương trình bảo hiểm Bright HealthCare của bạn bao trả. Đôi khi nó còn được goi là "Danh sách thuốc". Sau khi bạn đọc về cách sử dụng Danh mục thuốc, thông tin trên trang này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền.

Tìm mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm của bạn theo bậc.

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Muốn tới thẳng phần Danh mục thuốc?

Danh mục thuốc - Cá nhân và gia đình

Làm thế nào để chi tiêu tiền thuốc ít hơn?

Có một số cách để tiết kiệm chi phí thuốc theo toa.

Bước 1

Thuốc dùng cho 90 ngày: Nhiều loại thuốc được phép cấp dùng cho 90 ngày. Việc mua thuốc dùng cho 90 ngày sẽ tiết kiệm chi phí khi bạn mua 3 tháng thuốc và chỉ phải trả mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm bằng 2,5 tháng.

Bước 2

Lựa chọn bậc thuốc thấp hơn: Việc chọn thuốc tương tự để điều trị bệnh nhưng ở bậc thấp hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Chúng tôi khuyên bạn nên mang theo danh mục thuốc khi đến gặp bác sĩ để giúp bạn chọn thuốc bậc thấp hơn.

Bước 3

Thuốc gốc: Thuốc gốc thường tiêu tốn của bạn chi phí thấp hơn. Trong danh mục thuốc, thuốc gốc thường ở định dạng chữ thường, in đậm và nghiêng.

Các ví dụ về bệnh-cụ thể

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $30
 • Bậc 3: $150
 • Bậc 4: $250
 • Bậc 5: 40% đồng bảo hiểm
 • Bậc 6: $0

 

VÍ dụ cụ thể về bệnh Tiểu đường

   

Tình huống ví dụ: Bác sĩ đang cân nhắc kê toa glipizide-metformin thuốc viên nén dạng uống để điều trị bệnh tiểu đường của bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy thuốc glipizide-metformin dạng viên nén để uống thuộc Bậc 2, sẽ tốn của bạn $30 mỗi tháng, dựa trên mức đồng thanh toán ở ví dụ nói trên.

Bạn và bác sĩ cũng thấy có một loại thuốc khác cùng loại nhưng ở bậc thấp hơn.

Glyburide-metformin dạng viên uống thuộc Bậc 6. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $0/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm được $30 mỗi tháng hoặc $360 mỗi năm.

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $30
 • Bậc 3: $150
 • Bậc 4: $250
 • Bậc 5: 40% đồng bảo hiểm
 • Bậc 6: $0

 

VÍ dụ cụ thể về bệnh Hen suyễn

 

Tình huống ví dụ: Bác sĩ của bạn đang cân nhắc kê toa Breo Ellipta Blister thuốc xịt để điều trị bệnh hen suyễn của bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy Breo Ellipta ở Bậc 3, sẽ mất chi phí $150 mỗi tháng dựa trên mức đồng thanh toán theo ví dụ ở trên.

Bạn và bác sĩ của bạn thấy một loại thuốc khác trong cùng lớp thuộc bậc 2: Advair Diskus Blister, thuốc xịt. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $30/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $120 mỗi tháng hoặc $1.440 mỗi năm.

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $30
 • Bậc 3: $150
 • Bậc 4: $250
 • Bậc 5: 40% đồng bảo hiểm
 • Bậc 6: $0

Ví dụ về bệnh trạng cụ thể, thuốc huyết áp

 

Tình huống ví dụ: Bác sĩ của bạn đang cân nhắc kê toa thuốc viên uống telmisartan-hydrochlorothiazid để điều trị huyết áp cho bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy viên uống telmisartan-hydrochlorothiazide thuộc Bậc 3, sẽ có chi phí là $150/tháng dựa trên mức đồng thanh toán theo ví dụ ở trên.

Bạn và bác sĩ của bạn cũng thấy có 2 loại thuốc khác cùng loại nhưng ở bậc thấp hơn:

Losartan-hydrochlorothiazide dạng viên uống thuộc Bậc 6. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $0/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $150 mỗi tháng hoặc $1.800 mỗi năm.

Losartan-hydrochlorothiazide dạng viên uống thuộc Bậc 2. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $150/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $120 mỗi tháng hoặc $1.440 mỗi năm.