Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

Tiết kiệm đáng kể tại nhà thuốc dành cho cá nhân và gia đình

Nếu bạn đang có bảo hiểm Medicare: Kiểm tra 3 lời khuyên tiết kiệm tiền hàng đầu tại đây.

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các thuốc được chương trình bảo hiểm Bright HealthCare của bạn bao trả. Đôi khi nó còn được goi là "Danh sách thuốc". Sau khi bạn đọc về cách sử dụng Danh mục thuốc, thông tin trên trang này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền.

Tìm mức đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm của bạn theo bậc.

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Muốn tới thẳng phần Danh mục thuốc?

Danh mục thuốc - Cá nhân và gia đình

Top 3 cách tiết kiệm chi phí toa thuốc

Bước 1

90 ngày dùng

Nhiều loại thuốc có thể được cấp cho 90 ngày dùng. Sau khi đáp ứng bất kỳ khoản khẩu trừ nào, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí vì bạn sẽ nhận được thuốc với giá trị 3 tháng thuốc chỉ với 2 tháng đồng thanh toán cho hầu hết các chương trình bảo hiểm. Bạn chỉ cần trao đổi với dược sĩ hoặc bác sĩ của mình về việc chuyển đổi.

Bước 2

Tùy chọn hạ thấp bậc.

Việc dùng thuốc ở bậc thấp hơn cho bệnh của bạn sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Chúng tôi đề nghị bạn mang theo danh mục thuốc khi tới gặp bác sĩ của mình. Điều này sẽ giúp việc tìm các loại thuốc chi phí thấp hơn dễ dàng hơn.

Bước 3

Thuốc gốc

Thuốc gốc thường có chi phí thấp hơn. Chúng được xác định trong danh mục thuốc bằng chữ thường, in nghiêng

Các ví dụ về bệnh-cụ thể

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $30
 • Bậc 3: $150
 • Bậc 4: $250
 • Bậc 5: 40% đồng bảo hiểm

tiểu đường

Tình huống ví dụ: Bác sĩ của bạn đang cân nhắc kê toa thuốc viên đường uống Onglyza để điều trị bệnh tiểu đường của bạn. Bạn xem danh mục thuốc và nhận thấy viên uống Onglyza thuộc Bậc 4, sẽ có chi phí là $250/tháng dựa trên mức đồng thanh toán ví dụ ở trên. Bạn và bác sĩ của bạn cũng thấy có 2 loại thuốc khác cùng loại nhưng ở bậc thấp hơn:

Alogliptin benzoate dạng viên uống thuộc Bậc 2. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $30/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $220 mỗi tháng hoặc $2.640 mỗi năm.

Januvia dạng viên uống thuộc Bậc 3. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $150/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $100 mỗi tháng hoặc $1.200 mỗi năm.

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $30
 • Bậc 3: $150
 • Bậc 4: $250
 • Bậc 5: 40% đồng bảo hiểm

hen suyễn

Tình huống minh họa: Bác sĩ của bạn sẽ cân nhắc kê toa Advair Diskus dạng ống xịt để điều trị bệnh hen suyễn cho bạn. Bạn xem danh mục thuốc và phát hiện ra rằng Advair Diskus thuộc Bậc 3, có chi phí $150 mỗi tháng dựa vào khoản đồng thanh toán ví dụ ở trên.

Bạn và bác sĩ của bạn thấy một loại thuốc khác trong cùng lớp thuộc bậc 2: fluticasone- salmeterol, dạng sol khí xịt. Dựa trên ví dụ đồng thanh toán trên, chi phí bạn cần bỏ ra là $30/tháng.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $120 mỗi tháng hoặc $1.440 mỗi năm.

Xem tóm tắt quyền lợi của bạn để xác định chi phí bạn sẽ phải trả cho mỗi bậc. Ví dụ, một chương trình bảo hiểm có thể có các khoản đồng thanh toán sau đây:

 • Bậc 1: $0
 • Bậc 2: $30
 • Bậc 3: $150
 • Bậc 4: $250
 • Bậc 5: 40% đồng bảo hiểm

chol

Tình huống minh họa: Bác sĩ của bạn sẽ cân nhắc kê toa Livalo để điều trị mức cholesterol của bạn. Nhìn vào danh mục thuốc, bạn thấy rằng Livalo thuộc Bậc 4, có chi phí $250 mỗi tháng dựa vào khoản đồng thanh toán ví dụ ở trên.

Bạn và bác sĩ của bạn nhận thấy có nhiều loại thuốc khác cùng loại nhưng ở bậc 2: atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, hay simvastatin. Dựa trên các ví dụ về đồng thanh toán, bạn cần trả $30/tháng cho các loại thuốc thuộc bậc 2 này.

Điều này sẽ giúp tiết kiệm $220 mỗi tháng hoặc $2.640 mỗi năm.