Nguồn tài liệu về nhà cung cấp của Bright HealthCare

Tìm mọi điều bạn cần để xem các hội viên của Bright HealthCare.

Thông báo về Chính sách Thanh toán Chi phí Xét nghiệm tại Phòng Mạch của Bright HealthCare

Cập nhật ngày 15 tháng 11 năm 2022

Như đã nêu trước đó, Bright HealthCare đã phát hiện một sai sót trong việc quản lý chính sách thanh toán chi phí Xét nghiệm tại Phòng mạch. Sai sót này đã tạo ra mã lấy mẫu máu không đúng quy cách, bao gồm CPT 36415, và khiến một số mã xét nghiệm trong loạt 80000 bị từ chối không đúng khi tính phí với phòng mạch cung cấp dịch vụ (POS 11).

Các yêu cầu thanh toán hiện đang được xử lý lại.

Trong thời gian đó, bạn không cần phải gửi đơn kháng nghị về yêu cầu bảo hiểm hay khiếu nại cho nhà cung cấp, vì chúng tôi sẽ khắc phục các yêu cầu bảo hiểm và các mục chi tiết yêu cầu bảo hiểm bị ảnh hưởng.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và xin cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong giai đoạn này, vui lòng liên hệ:

Các tiểu bang IFP truyền thống:
AL, AZ, CO, FL, IL, NC, NE, OK, SC, TN
866-239-7191

Bảo hiểm nhóm nhỏ:
855-521-9364

Cần tra cứu một ID hội viên?

Dùng Công cụ tra cứu hội viên để tìm các hội viên Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình.

Đối với các hội viên chương trình bảo hiểm của Medicare Advantage hãy gọi số máy 844-926-4522.

Công cụ tìm Nhà cung cấp Trung tâm Hội viên

Công cụ tìm kiếm nhà cung cấp

Công cụ tìm Nhà cung cấp Trung tâm Hội viên

Việc giúp các bệnh nhân Bright HealthCare của bạn ở trong mạng lưới sẽ thật dễ dàng! Tìm dịch vụ chăm sóc trong mạng lưới cho bệnh nhân của bạn.

Trình tìm kiếm nhà cung cấp của Bright HealthCare

Nguồn thông tin để tải xuống năm 2022

Tải xuống hoặc chia sẻ các nguồn thông tin gia nhập này với nhân viên phòng khám của bạn:

Hướng dẫn chào mừng 2022

English

Tiếng Tây Ban Nha

Hướng dẫn về nguồn lực dành cho nhà cung cấp 2022

English

Tiếng Tây Ban Nha

Hướng dẫn tham khảo nhanh cho năm 2022

English

Thẻ ID mẫu năm 2022

Thẻ ID mẫu Medicare Advantage

HMO

PPO

Nguồn lực nhà thuốc

Cập nhật về nhà thuốc 2022

Quản lý quyền lợi nhà thuốc mới, nhà thuốc chuyên khoa mới, cấp phép trước điện tử và các thông tin khác

Cập nhật về nhà thuốc 2022

Nguồn thông tin bổ sung về nhà cung cấp

Tra cứu ID hội viên

Các hội viên Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Các hội viên của Medicare Advantage - Gọi số 844-926-4522

Yêu cầu Bảo hiểm và Thanh toán

Tìm hiểu cách thiết lập các tài khoản thanh toán và cách gửi, theo dõi và quản lý yêu cầu bảo hiểm.

Yêu cầu Bảo hiểm và Thanh toán

Tranh chấp với Nhà cung cấp

Giải quyết tranh chấp với nhà cung cấp: Với các vấn đề không liên quan đến các yêu cầu thường lệ được giải quyết nhanh chóng thông qua các quy trình không chính thức, chúng tôi có một quy trình tranh chấp nhà cung cấp dành cho các tranh chấp về hành chính, thanh toán hoặc tranh chấp khác mà bạn có thể có. Các loại tranh chấp bao gồm:

  • Tranh chấp về thanh toán
  • Từ chối theo hợp đồng
  • Tranh chấp về mức cho phép
  • Từ chối về tính cần thiết y khoa
  • Thiếu cấp phép trước

Sử dụng biểu mẫu tranh chấp dành cho nhà cung cấp" của chúng tôi, bạn sẽ tránh được tình trạng chậm trễ và nhận xác nhận kèm số hồ sơ. Để tìm thêm thông tin liên quan đến việc phân xử và hòa giải do quận và liên bang chỉ thị, vui lòng xem tại đây.

Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn dành cho nhà cung cấp hoặc liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Quản lý sử dụng

Tìm thêm thông tin về các chương trình lâm sàng của Bright HealthCare, bao gồm cấp phép trước và cách giới thiệu bệnh nhân để quản lý ca bệnh.

Quản lý sử dụng

Chia sẻ hoặc cập nhật dữ liệu về nhà cung cấp

Sau khi ký hợp đồng với Bright HealthCare, điền thông tin vào Mẫu Đăng ký Nhà cung cấp là bước tiếp theo để thêm các nhà cung cấp của bạn vào mạng lưới của Bright HealthCare.

Bất kỳ thay đổi nào đối với phòng khám của bạn (nhà cung cấp hoặc địa điểm dịch vụ) phải được gửi trên mẫu đăng ký tiêu chuẩn, nếu cần. Dưới đây là bản pdf với các hướng dẫn và liên kết đến các mẫu đăng ký thích hợp cho khu vực của bạn Vui lòng xem xét Hướng dẫn nguồn thông tin về nhà cung cấp trên Availity để biết thêm thông tin.

Gửi đăng ký

Đào tạo

CMS yêu cầu các nhà cung cấp phục vụ hội viên của Chương trình Nhu cầu Đặc biệt của Bright Health (SNP) phải hoàn thành khóa đào tạo hàng năm về Mô hình Chăm sóc SNP (MOC). MOC mô tả cách Bright Health xác định và giải quyết các nhu cầu riêng của các hội viên SNP. Đào tạo MOC hàng năm giúp đảm bảo các nhà cung cấp được hướng dẫn và có khả năng tận dụng các dịch vụ và hỗ trợ dành cho các hội viên SNP. Vui lòng nhấp bên dưới để hoàn tất khóa đào tạo và chứng nhận SNP MOC.

Đào tạo và Chứng nhận SNP

ID NGƯỜI THANH TOÁN MỚI Có hiệu lực từ 1/1/22

Tin tức về yêu cầu bảo hiểm! Bright Health giúp bạn thực hiện các thủ tục dễ dàng hơn bằng cách đổi từ nhiều ID người thanh toán sang một ID người thanh toán duy nhất khi bạn gởi yêu cầu bảo hiểm!

Bắt đầu từ ngày 1/1, vui lòng sử dụng ID Người thanh toán BRIGHT với mọi nội dung gửi

Để tránh bị từ khước đơn yêu cầu bảo hiểm, vui lòng đảm bảo bạn chia sẻ thông tin này với bộ phận IT để cập nhật quy trình EDI, trung tâm thanh toán bù trừ và phần mềm khác.

Quan trọng: Cập nhật liên quan đến câu hỏi về quyền lợi điện tử của Bright HealthCare và ID Người thanh toán cho Emdeon

Các chương trình cho bệnh nhân

Truy cập thông tin của chương trình về các biện pháp giúp bệnh nhân giảm bớt gánh nặng bệnh tật.

Biểu mẫu Giới thiệu Quản lý Chăm sóc

Thư từ của nhà cung cấp

Tìm chính sách mới và Câu hỏi thường gặp ở đây:

Dấu chấm giữ chỗ

Bạn có câu hỏi khác?

 

Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Nhà cung cấp của Bright HealthCare

 

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình
(CA, GA, TX, UT, VA):
844-926-4525

 

(AL, AZ, CO, FL, IL, NC, NE, OK, SC, TN):
866-239-7191

 

Các chương trình bảo hiểm Medicare Advantage
(AZ, CO, FL, IL, NY):
844-926-4522